Genel Bilgiler

Biyografi

Faik Bilgili lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi’nden (İzmir), yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi’nden (Ankara) ve doktora derecesini City University of New York, Graduate Center bölümünden (NY) elde etmiştir.

Bilgili, Queens College (Queens), Wagner College (SI), ve New York City College of Technology (Brooklyn)’de istatistik, mikroekonomi ve makroekonomi derslerini vermiştir.

Dr. F. Bilgili, Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Ekonometri I-II (Doktora ve Yüksek Lisans: Türkçe ve İngilizce), Mikroekonomi I-II (Doktora: Türkçe ve İngilizce), Mikroekonomi I-II  (Lisans: Türkçe ve İngilizce ), ve Makroekonomi I-II (Lisans: Türkçe ve İngilizce) derslerini vermektedir.

F. Bilgili’nin ilgili bilimsel yayınevlerinde yayınlanan 50 den fazla makalesi, 14  kitap/kitap bölümü ve ilgili birimlerce kabul edilen ve sonuçlanan 20’den fazla araştırma projesi yer almaktadır. 

Kendisi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doktora Bursu', New York City College of Technology tarafından ‘Asistanlık Bursu', Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  tarafından ‘Web of Science-Bilimsel Yayın Teşvik Ödülleri' ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ‘Web of Science-Bilimsel Yayın Takdir Ödülleri' ile ödüllendirilmiştir.

F. Bilgili, Sustainability Science (Springer), Environmental Economics and Management (Frontiers in Environmental Science) dergilerinde Editor ve Renewable, and Sustainable Energy Reviews (Elsevier) ve Environmental and Sustainability Indicators (Elsevier) dergilerinde editorial board üyesidir.

F. Bilgili aynı zamanda  Statistics of Ukraine (State Statistics Service of Ukraine), Scientific Bulletin of Polissia (NVP), International Journal of Energy Economics and Policy, and International Journal of Economics and Financial Issues (EconJournals) dergilerinde de editorial board üyesi olarak görev almaktadır.

F. Bilgili, 2011 yılından bu yana, Elsevier, Francis & Taylor, Springer, Wiley, ve, SAGE dergilerine ait davetini kabul ettiği 650’den fazla bilimsel hakemlik görevini detaylı olarak yerine getirmiştir.  

Bilgili’nin araştırma alanları aşağıda sıralanmaktadır:

•    Makroekonomi: Modeller, konjonktürel dalgalanmalar, doğal kaynaklar, istihdam, büyüme, durağan durum, stokastik dinamik genel denge.

•    İstatistik & matematik: Yazılım ve veri madenciliği, olasılık yoğunluk fonksiyonları, sürekli ve süreksiz fonksiyonlar, eşiksel rejim değişikliği, Markov rejim değişikliği, dalgacık uyumu, ve simülasyon.

•    Enerji: Enerji etkinliği, petrol, doğal gaz, kaya gazı, biokütle, biyoyakıt, biyodizel, hidrojen, hidrogüç, güneş, jeotermal, rüzgâr enerjisi.

•    Çevre: Küresel ısınma, iklim değişikliği, kirlilik, CO2 emisyonu, enerji ekonomisi ve politikası.

•    Zaman serisi & panel veri: Doğrusal-doğrusal olmayan programlama, model oluşturma, yakınsama, yapısal kırılma ve eş bütünleşme, tahmin-kestirim.

 

Kurum Bilgileri

Birim
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
Bölüm
İktisat

İletişim

E-posta
fbilgili@erciyes.edu.tr
Web Sayfası
http://aves.erciyes.edu.tr/fbilgili/
İş Telefonu
+90 +90 352 207 6666 Dahili: 30502
Fax Telefonu
+90 +90 352 437 5239
Ofis
F-210
Posta Adresi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 38039