Arş.Gör.Dr.

FADİME DALDABAN


Veteriner Fakültesi

Zootekni ve Hayvan Besleme

Genetik

Eğitim Bilgileri

2016 - 2020

2016 - 2020

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme , Türkiye

2012 - 2016

2012 - 2016

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Zootekni ve Hayvan Besleme , Zootekni, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

Simental Ve İsviçre Esmeri Irkı Sığırlarda DNMT3a (DNA METİLTRANSFERAZ 3a) Gen Ekspresyonunun Kesim Ağırlığı, Sıcak Ve Soğuk Karkas Ağırlığı İlişkisinin Araştırılması

Erciyes Üniversitesi, Zootekni ve Hayvan Besleme , Zootekni

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Zootekni ve Hayvan Besleme , Zootekni (Yetiştirme ve Islah), Ev ve Deney Hayvanları, Genetik, Moleküler, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Hayvan Moleküler Genetiği, Sitogenetik

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Polymorphism of the STAT5A and MYF-5 genes in Anatolian water buffalo

DALDABAN F. , ARSLAN K. , AKSEL E. G. , AKYÜZ B.

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, cilt.44, ss.284-289, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

DGAT1, CAST and IGF-I Gene Polymorphisms in Akkaraman Lambs and Their Effects on Live Weights up to Weaning Age

BAYRAM D. , AKYÜZ B. , ARSLAN K. , Ozdemir F. , AKSEL E. G. , ÇINAR M. U.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.25, sa.1, ss.9-15, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2018

2018

Polymorphisms of TLR1, TLR4 and SLC11A1 Genes in Some Cattle Breeds Reared in Turkey

ARSLAN K., AKSEL E. G. , AKYÜZ B., ÖZDEMİR F. , ÇINAR M. U.

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.1, ss.1, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2016

2016

Cytogenetic and Molecular Genetic Screening in Holstein Cattle Breed which Showing Repeat Breeding Problems

ARSLAN K. , ÖZDEMİR F. , Ilgar E. G. , AKYÜZ B.

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.22, sa.3, ss.370-376, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Türkiye’de yetiştirilen bazı sığır ırklarında MBL-1 gen polimorfizmininaraştırılması

Aksel E. G. , Arslan K., Daldaban F. , Akyüz B.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, cilt.32, sa.1, ss.1-6, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Türkiye'de Yetiştirilen Kıl ve Halep Keçilerinde Beta-Laktoglobulin (B-LG)/SacII Polimorfizminin Belirlenmesi

ARSLAN K. , AKYÜZ B. , AKSEL E. G. , ÖZDEMİR F. , ÇINAR M. U.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.107-112, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

The effects of post learning sleep deprivation on spatial memory in mice

KARABULUT S., GÖLGELİ A. , ÖZDEMİR F. , YAZGAN K.

Anatomy, cilt.10, ss.46, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Effects of di-(2-ethyl hexyl) phthalate on the uterus epidermal growth factor gene expression in the rats

SOYER SARICA Z., ARSLAN K. , AKÇAY A. , KANBUR M. , AKYÜZ B., ÖZDEMİR F. , et al.

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi, 12 - 15 Eylül 2017

2017

2017

The effects of di (2-ethyl hexyl) phthalate on lipid peroxidation in rats

SOYER SARICA Z. , ARSLAN K. , AKÇAY A. , KANBUR M. , AKYÜZ B., ÖZDEMİR F. , et al.

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi, 12 - 15 Eylül 2017

2016

2016

Detection of Beta-Laktoglobulin (ß-LG) Gene Polymorphism in Hair and Halep (Damascus) Goat Breeds in Turkey

ARSLAN K. , AKYÜZ B. , AKSEL E. G. , ÖZDEMİR F. , ÇINAR M. U.

12th International Conference on Goats “ICG 2016”, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Eylül 2016, ss.55

2016

2016

The effect of post-learning sleep deprivation on spatial memory in mice

KARABULUT S., GÖLGELİ A., ÖZDEMİR F. , YAZGAN K.

14th Turkish Neuroscience Congress, Ankara, Türkiye, 26 Mayıs - 29 Haziran 2016, cilt.10, sa.1, ss.46

2014

2014

Investigation of Robertsonian Translocation in Repeat Breeder Holstein

ARSLAN K. , ÖZDEMİR F. , AKYÜZ B. , İLGAR E. G.

5. National Veterinary Animal Science Congress, BURDUR, Burdur, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 2014, ss.143

Desteklenen Projeler

Ödüller

Ekim 2016

Ekim 2016

Investigation of the effect of post-learning sleep deprivation on hippocampal synaptic plasticity-related genes and micro-RNA in mice

EcnpAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 11

h-indeksi (WOS): 1