Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2016 “İlhanlılar Zamanında Maraş Ve Çevresi”, Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu

  Attendee

  Kahramanmaraş, Turkey

 • 2014 Eşrefoğulları Beyliği'nin Tarihî Coğrafyası", Uluslar arası Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu I: Eşrefoğulları

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 2014 "Türk Hakimiyet Anlayışına Göre Eski Türk Hukuku ve Özellikleri", I. Türk Devlet Yönetimi Geleneği Kongresi, 3-4 Nisan 2014

  Attendee

  Bishkek, Kyrgyzstan

 • 2012 H.1256-M. 1841 Tarihli Nüfus Defterine Göre Yahyalı Kazası", I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2010 TÜRKİYE SELÇUKLU Sultanlarının Kullandıkları Ünvan Ve Lakapların Türk Devlet Ve Toplum Anlayışı İle İlişkisi” I. Uluslar arası Selçuklu Sempozyumu, 27-30 Eylül 2010

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2008 Atatürk’ün Dış Türkler Politikası Çerçevesinde Türkiye Kırgızistan İlişkileri, Cumhuriyetin İlanının 85. Yılında Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, 22-24 Ekim 2008, pp.580-586.

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 2008 Türk Kültüründe Defin ve Yas Geleneği: Tomarza Örneği

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2007 Türk Kültürü Açısından Hacılar’da Bağcılık”, 1. Hacılar Sempozyumu

  Attendee

  Kayseri, Turkey