Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2020 - Devam Ediyor Doktora

  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2018 - 2020 Yüksek Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2013 - 2018 Lisans

  Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2020 Yüksek Lisans

  Öğrencilerin girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimlerinin kuşaklar bağlamında incelenmesi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi öğrencileri üzerine bir araştırma

  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce