Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Cıvıl Avıatıon Management, Turkey

 • 2018 - 2020 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Busıness Admınıstratıon, Turkey

 • 2013 - 2018 Undergraduate

  University Of Turkish Aeronautical Association, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Avıatıon Management, Turkey

Dissertations

 • 2020 Postgraduate

  Öğrencilerin girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimlerinin kuşaklar bağlamında incelenmesi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi öğrencileri üzerine bir araştırma

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English