Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2014 Tefsir Tarihi Yazımı (Dünü, Bugünü, Yarını) Sempozyumu, 23-24 Ekim 2014 Kayseri, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2014 Erzurumlu Seyyid Şeyhulislam Feyzullah Efendi Sempozyumu (1639-1703), 31 Ekim-02 Kasım 2014 Erzurum, Atatürk Üniversitesi, "Feyzullah Efendi'nin Kayınpederi: Vânî Mehmed Efendi (ö.1096/1685)"

  Katılımcı

  ERzurum, Türkiye

 • 2014 Tefsir Tarihi Yazımı (Dünü, Bugünü, Yarını) Sempozyumu, 23-24 Ekim 2014 Kayseri, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2014 Kur'an Medeniyeti Sempozyumu-1, 25-27 Nisan 2014, Mardin Artuklu Üniversitesi, "Kur'an-ı Kerim'in Medeniyet Projesi"

  Katılımcı

  Mardin, Türkiye

 • 2013 Direnen Meâl Akif Meali, 6-7 Nisan 2013 İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-Medeniyetler İttifakı Enstitüsü

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu, "Elmalılı Tefsirinden İşarî Yorumlar",02-04 Kasım 2012 Antalya, Akdeniz Üniversitesi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 Osmanlı Toplumunda Kur'an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları (13-18. yüzyıllar), 02-06 Ağustos 2010 İstanbul, İlim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 Bir Müfessir Olarak Muhammed b. Cerir et-Taberî Sempozyumu, 11-13 Haziran 2010 Konya, "Yeterlik Kriterleri Bağlamında Tefsir Dersinin Arapça Öğretim Sorunları", Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2009 Günümüz Türkiye'sinde İslam, 08-09 Ekim Kayseri, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2007 Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Kitab, Tartışmalı ilmî Toplantılar Dizisi, 48, Nisan 2007, İstanbul, İSAV, Müzakereci

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 Kur'an-ı Kerim'de Mes'ûliyet (Kaynağı, Sınırları, Sonuçları), "Mes'ûliyetin Kur'an-ı Kerim'den Dayanağı (Fıtrat-Akıl-Vahiy-Elest Bezmi-Kulluk-Emânet-Hilâfet),Tartışmalı ilmî Toplantılar Dizisi, 44, İSAV, Temmuz 2006 İstanbul

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2002 Güncel Dinî Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı, "Kur'an ve Hadislerin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Yöntem Meselesi", 02-06 Ekim 2002 Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye