Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2011 - Devam Ediyor Tıpta Uzmanlık

    Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Kadın Hastalıkları ve Doğum, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2014 Tıpta Uzmanlık

    Deneysel oluşturulacak endometrial hiperplazi modelinde metformin ve progesteron tedavisinin Survivin, Bcl-2, , caspas-9 ve Bad veya Bax genleri ekspresyonları üzerine etkilerinin araştırılması

    Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Kadın Hastalıkları ve Doğum