Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Developing 3D graphics software as educational material formuseum education course (The case of hunat social complex)

Global Journal onHumanites & Social Sciences, cilt.2, ss.657-666, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determining The Differences Between The Experiences In Physical And Virtual Space Environments Through Students' Perceptions (Museum Education Course - The Example Of Hunat Complex)

The Anadolu International Symposium On Arts Education "Transformations In Art Education", Eskişehir, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2014, cilt.2, ss.489-496

"Developing 3D Graphics Software as Educational Material for Museum Education Course (The Case of Hunat Social Complex)

3rd World Conference on Design, Arts and Education, Dubrovnik, Hırvatistan, 2 - 03 Mayıs 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Methods and Techniques in Visual Arts Education Applications

Yöntem ve Teknikleriyle Görsel Sanatlar Eğitiminde Uygulamalar, Prof. Dr. Vedat Özsoy, Editör, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları, Ankara, ss.175-230, 2006