Education Information

Education Information

 • 2015 - 2021 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Turkey

 • 2013 - 2015 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Parametrik Olmayan Bilişsel Tanılama, Yapay Sinir Ağı ve DINO Modelinin Sınıflandırma Performanslarının Karşılaştırılması

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

 • 2015 Postgraduate

  Öğrenci ve okul değişkenlerinin SBS matematik başarısı ve gelişimine etkileri: Üç düzeyli hiyerarşik lineer gelişim model ile bir inceleme Sustainable Development

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Bilim Dalı

 • 2014 Postgraduate

  İlköğretim matematik öğretmen adaylarının PISA’da tanımlanan problem çözme süreç yeterliliklerinin belirlenmesi

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümü/ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı