Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Innovative Teqniques of self-consciousnessand Self Awareness in CertainWorks of Literature and Its Interpretation in Terms of Literary Criticism

INNOVATION AND GLOBAL ISSUESIN SOCIAL SCIENCES IIwww.inglobe.org inglobetr inglobetr inglobetrCopyright © 2017EDITORS, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, cilt.1, ss.1-339

Edebiyatta Bir Tür ve Edebi Akım Olarak „Modernizm‟ ve „Postmodernizm‟ Kavramlarının „felsefi‟ ve „kurgusal‟ Açılardan Karşılaştırmalı Çalışması

International Conference, The west of the east and the east of the west, uluslararası konferans, PRAG, 4 - 06 Temmuz 2017, cilt.1, ss.1-532

Aldous Huxley‟in Distopik Romanı „Cesur Yeni Dünya‟da ÇağdaĢ Topluma Hicivli Bakış Açısı

International Conference, The West of the East, the East of the West, Doğunun Batısı, Batının Doğusu, Uluslararası Konferans., PRAG, 4 - 06 Temmuz 2017, cilt.1, ss.1-532

A Comparative Study of Aldous Huxley’s Dystopian Novel: ‘BraveNew World’ with his Utopic Novel: ‘Island’

Eurasian conferences on language and social sciences, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1-274

Analysis of Virginia Woolf’s Novel: ’To the Lighthouse’ in terms of‘Modernism’xx

Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1-274