Education Information

Education Information

 • 2004 - 2009 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Turkey

 • 2000 - 2004 Postgraduate

  Gazi University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Gazi University, Kastamonu Faculty Of Educatıon, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  İkinci kademe sosyal bilgiler öğretim programındaki ölçme ve değerlendirme tekniklerinin incelenmesi (Erzurum örneği)

  Ataturk University

 • 2004 Postgraduate

  İlköğretim okulu 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan haritaların nitelikleri ve kullanılabilirlik düzeylerine ilşkin öğrenci ve öğretmen görüşleri (Kayseri örneği)

  Gazi University, Instıtute Of Educatıonal Scıences

Foreign Languages

 • A2 Elementary Japanese

 • B2 Upper Intermediate English

 • B1 Intermediate Russian

Certificates, Courses and Trainings

 • 2012İlköğretimde Drama ve Kaynaştırma

  Vocational Training , Anadolu Üniversitesi