Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yerel Yönetimlere Kadınların Katılımı Sorunu Üzerine

ASOS Journal, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Yönetimlerde Yönetişim Sorunları – Ardahan Kent Konseyi Örneği

Sosyal Bilimler Dergisi - SOBİDER, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ardahan daki Kadın Girişimciler Sorunlar Engeller

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.2, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1989 2011 Yılları Arası Hükümet Programlarında Aile ve Kadınlar

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobilizing for Women s Organizations getting into activism

Fe Dergi Feminist Eleştiri, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sendikal Hareket ve Feminizm Dayanışmanın Ötesi

Praksis, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Töre Cinayetleri Üzerine

Agora Genç Sosyal Bilim Forumu, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Satır Aralarında Kadın

Agora Genç Sosyal Bilim Forumu, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri