Prof.

EMİNE GÜNERİ


Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Education Information

2013 - 2014

2013 - 2014

Post Doctorate

University of Minnesota-Twin Cities, Electrıcal And Computer, United States Of America

2005 - 2009

2005 - 2009

Doctorate

Cukurova University, Fızık, Turkey

2000 - 2003

2000 - 2003

Masters (Non-Thesis)

Erciyes University, Fen Bılımlerı, Fızık , Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

Gazi University, Egıtım Fakultesı, Fızık Ogretmenlıgı, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Kimyasal Depolama Yöntemiyle Elde Edilmiş SnS İnce Filmlerin Yapısal, Elektriksel ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik

Research Areas

Basic Sciences, Physics, Condensed Matter 1: Structural, Mechanical and Thermal Properties, Surfaces, Interfaces, Thin Films and Nanosystems

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Professor

Erciyes University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

2013 - 2020

2013 - 2020

Associate Professor

Erciyes University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2009 - 2013

2009 - 2013

Lecturer PhD

Erciyes University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2005 - 2009

2005 - 2009

Lecturer

Erciyes University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Managerial Experience

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2019

2019

The Role of Au Doping on the Structural and Optical Properties of Cu2O Films

GÜNERİ E.

JOURNAL OF NANO RESEARCH, vol.58, pp.49-67, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier

2015

2015

P-TYPE NANOSTRUCTURE PbS THIN FILMS PREPARED BY THE SILAR METHOD

Gode F., Baglayan O., GÜNERİ E.

Chalcogenide Letters, vol.12, no.10, pp.519-528, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2013

2013

COMPARATIVE STUDY OF THE PROPERTIES OF CuS THIN FILMS DEPOSITED USING DIFFERENT BATH PROCESSES

Kirmizigul F., Guneri E. , Gode F., GÜMÜŞ C.

CHALCOGENIDE LETTERS, vol.10, no.5, pp.173-178, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2019

2019

FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF Au/CARMINE/N-GaAs SCHOTTKY DIODE BY SPIN COATING TECHNIQUE

Akkaya A., Kantar B. B. , GÜNERİ E. , AYYILDIZ E.

JOURNAL OF NON-OXIDE GLASSES, vol.11, no.3, pp.49-55, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2019

2019

SINIF VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE TUTUM DÜZEYLERİ

Başaran A. R. , Bektaş O. , Güneri E.

The Journal of international Social Research, vol.12, no.63, pp.775-788, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

BEŞİNCİ SINIF ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE ANNE-BABALARININ HAVA, SU VE TOPRAK KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Çalışkan K., GÜNERİ E. , BEKTAŞ O.

Journal of Social And Humanities Sciences Research, vol.5, no.30, pp.4265-4282, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

FEN BİLİMLERİ DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME GÜNLÜKLERİ HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Aksar M., GÜNERİ E.

ATLAS INTERNATIONAL REFERRED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, vol.4, no.8, pp.98-111, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Annealing and deposition time effects on the structural, optical, and electrical properties of indiu

GÜNERİ E. , Göde F.

TURKISH JOURNAL OF PHYSICS, vol.41, pp.359-366, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

2014

2014

PREPARATION OF CUBIC ROCK SALT LEAD SULFIDE THIN FILMS AND THE STUDY OFTHEIR MICROSTRUCTURE AND OPTICAL PROPERTIES

GODE F., Çevik S. , GÜNERİ E. , Ünlü S.

BALKAN PHYSICS LETTERS, vol.22, no.221013, pp.119-128, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

KİMYASAL BANYO DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ZnSİNCE FİLMLERİN ELDE EDİLMESİ

GÜNERİ E. , GÖDE F.

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING NATURAL SCIENCES, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.180-181

2019

2019

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumları

Kılıç A. H. , Bektaş O. , Güneri E.

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.174-185 Creative Commons License

2018

2018

The Effect of RF Power and Sputtering Background Pressure on Structural Properties of a:Si

AYYILDIZ E. , AKKAYA A., GÜNERİ E. , SOYLU M. Ç. , ÇETİN H.

2nd International Congress on Semiconductor Materials and Devices (ICSMD2018), Ardahan, Turkey, 28 August 2018 - 30 January 2019, pp.57

2018

2018

DÖNDÜRME KAPLAMA TEKNİĞİYLE ELDE EDİLEN CARMİNE İNCEFİLMİNLERİN OPTİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ

AKKAYA A., Behiye B. K. , GÜNERİ E. , AYYILDIZ E.

UMTEBIII. UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, vol.1, pp.30-35

2018

2018

Effect of RF Power and Sputtering Background Pressure on Structural Properties of a:Si

AKKAYA A., GÜNERİ E. , SOYLU M. Ç. , ÇETİN H., AYYILDIZ E.

2nd International Congress on Semiconductor Materials and Devices (ICSMD 2018), Ardahan, Turkey, 28 - 31 August 2018

2018

2018

Optical properties of Au-doped Cu2O thin films

GÜNERİ E.

ESTAC12, BROSOV, Romania, 27 - 30 August 2018, pp.146

2018

2018

EFFECT OF DEPOSITION TIME STRUCTURAL, MORPHOLOGICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF CUO NANO THIN FILMS DEPOSITED BY CHEMICAL BATH DEPOSITION

GÜNERİ E. , AKER D., ARI M. , SAATÇİ B.

International Congress on Vocational and Technical Sciences-II, Batum, Georgia, 10 April - 13 May 2018, pp.7-8

2018

2018

Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Kuvvet VeEnerji Ünitesindeki Kavramları Öğrenmelerinde Aile Etkisininİncelenmesi

Sarıkaya M., GÜNERİ E.

II. International European Congress On Socİal Scİences Named After DmİtrİYavoronİtskİ, 26 - 29 April 2018

2018

2018

STUDENT OPINIONS ABOUT LEARNING DIARIES USED IN SCIENCE COURSES

Aksar M., GÜNERİ E.

II. INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES NAMED AFTER DMITRIYAVORONITSKI, 26 April 2018 - 29 April 2019

2017

2017

5. Sınıf Öğrencileriyle Ailelerinin Çevre Konuları İle İlgili Anlama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Çalışkan K. N. , GÜNERİ E. , BEKTAŞ O.

1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.3

2017

2017

Türkiye Ve Güney Kore’deki Öğretmen Yetiştirme Programlarının Ve Öğretmen Adayların Atama Şartlarının Karşılaştırılması

GÜNERİ E. , Alkaya M.

1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.131

2017

2017

Türkiye ve Almanya Öğretmen Yetiştirme Programlarının ve Öğretmen Adayların Atama Şartlarının Karşılaştırılması7

GÜNERİ E. , Sarıkaya M.

3. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Magusa, Cyprus (Kktc), 7 - 10 December 2017, pp.67

2016

2016

5 SINIF ORTAOKUL ÖĞRENCILERI IÇIN ISI SICAKLIK KAVRAM YANILGILARINI TESTI

GÜNERİ E. , SEVGİ S.

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016

2016

2016

5.SINIF ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN ISI-SICAKLIK KAVRAM YANILGILARINI TESTi

GÜNERİ E. , SEVGİ S.

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016

2016

2016

Optical Properties of Amorphous CuS Thin Films Deposited Chemically at Different pH Values

GÜNERİ E. , KARİPER İ. A.

BIT's Annual World Congress of Advanced Materials, 6 - 08 June 2016

2012

2012

XRD, SEM, AFM, RAMAN Scattering and Some Optical Propertiesof Tin Sulphide

GÖDE F., GÜNERİ E. , BAĞLAYAN Ö.

Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 5 - 08 September 2012

2012

2012

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Eğlenerek Öğrendiler

ŞAHİN H. , GÜNERİ E. , ŞAHİN A.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.353-354

2011

2011

Amorphous Tin Disulfide Thin Films

GÜNERİ E. , BOYARBAY B. , Gümüş C.

IOP Institute of Physics Semiconductor Physics Group, United Kingdom, 1 - 04 July 2011, pp.99-100

2011

2011

Influence of annealing temperature on the structural, optical and electrical properties of amorphous Zinc Sulfide thin films

Gode F., GÜNERİ E. , Kariper A. , Ulutas C., Kirmizigul F., GÜMÜŞ C.

17th International Conference on Microscopy of Semiconducting Materials, Cambridge, Canada, 4 - 07 April 2011, vol.326 Creative Commons License identifier identifier

2011

2011

Electrical characterization of Au/Carmine/n-GaAs Schottky barrier diodes

Boyarbay B., Akkaya A., Çetin H., Güneri E. , Kariper A. , AYYILDIZ E.

MSM XVII Microscopy of Semiconducting Materials 2011, United Kingdom, 1 - 04 April 2011, pp.110

2010

2010

Structural, electrical and optical properties of CdS thin films produced by chemical bath deposition using isopropyl xanthate as ligand

KARİPER İ. A. , Güneri E. , Gümüş C.

The 5th International Conference on Technological Advances of Thin Films & Surface Coatings, United Kingdom, 1 - 04 July 2010, pp.36-38

2010

2010

Fabrication and Characterization of SnS Thin Films

GÜNERİ E. , Gümüş C.

Technical Conference Photovoltaic Thin Film, France, 1 - 04 May 2010, pp.1-3

2008

2008

Structural, and Optical Properties of SnO2 Thin Films Grown With The Spray Pyroysis Method

GÜNERİ E. , Kırmızıgül F., Göde F., Gümüş C.

15. Solid State Physics Meeting, Ankara, Turkey, 1 - 04 November 2008, pp.10-11

2008

2008

Fabrication and Characterization of CdO Thin Films Prepared With The Spray Pyrolysis Method

Kırmızıgül F., GÜNERİ E. , Göde F., Gümüş C.

15. Solid State Physics Meeting, Ankara, Turkey, 1 - 04 November 2008, pp.33-34

2008

2008

An X-ray powder diffraction study of the organametalic compound C16H10N2S2Ge

GÜNERİ E. , AKKURT M.

2.Turkish Crystallographic Meeting, Kayseri, Turkey, 1 - 04 May 2008, pp.53-54

Supported Projects

2011 - 2012

2011 - 2012

Eğlenerek Öğrenelim

TUBITAK Project

GÜNERİ E. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Bioaccess Publishing Nanotechnology

Publication Committee Member

2013 - Continues

2013 - Continues

Materials Research Society

Evaluation Committee Member

2013 - 2014

2013 - 2014

World Journal of Nano Science and Engineering

Editor

Scientific Refereeing

July 2015

July 2015

Solid State Sciences

SCI Journal

February 2014

February 2014

Materials Science and Engineering B

SCI Journal

October 2013

October 2013

Material Letters

SCI Journal

Awards

November 2008

November 2008

En İyi Poster Ödülü

15. Solid State Physics Meeting

November 2008

November 2008

Başarı Teşvik Ödülü

Erciyes ÜniversitesiEdit Congress and Symposium Activities

2016

2016

Adım Fizik Günleri V.

Attendee

Eskişehir-Turkey

2014

2014

TUBİTAK-2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

Attendee

Kayseri-Turkey

2011

2011

Physics and Chemistry of Solids: Theory and Experiment, International Advanced Research School

Attendee

Bilkent/Ankara-Turkey

2009

2009

Nanoelectronic and nanofotonic , Winter School, Bilkent University

Attendee

Bilkent/Ankara-Turkey

Scholarships

2013 - 2014

2013 - 2014

Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

TUBITAK

Citations

Total Citations (WOS): 506

h-index (WOS): 11

Jury Memberships

September-2018

September 2018

Post Graduate

Post Graduate - Erciyes Üniversitesi

January-2018

January 2018

Post Graduate

Post Graduate - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

November-2017

November 2017

Post Graduate

Post Graduate - Erciyes Üniversitesi

July-2016

July 2016

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Mersin Üniversitesi

July-2016

July 2016

Post Graduate

Post Graduate - Yozgat Bozok Üniversitesi