Prof.Dr.

EMİNE GÜNERİ


Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2013 - 2014

2013 - 2014

Post Doktora

University of Minnesota-Twin Cities, Electrıcal And Computer, Amerika Birleşik Devletleri

2005 - 2009

2005 - 2009

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Fızık, Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans-Tezsiz

Erciyes Üniversitesi, Fen Bılımlerı, Fızık , Türkiye

1993 - 1997

1993 - 1997

Lisans

Gazi Üniversitesi, Egıtım Fakultesı, Fızık Ogretmenlıgı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Kimyasal Depolama Yöntemiyle Elde Edilmiş SnS İnce Filmlerin Yapısal, Elektriksel ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik

Araştırma Alanları

Temel Bilimler, Fizik, Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler , Yüzeyler ve arayüzeyler; İnce filmler ve nanosistemler

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

2013 - 2020

2013 - 2020

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2009 - 2013

2009 - 2013

Öğretim Görevlisi Dr.

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2005 - 2009

2005 - 2009

Öğretim Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Yönetimsel Görevler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

The Role of Au Doping on the Structural and Optical Properties of Cu2O Films

GÜNERİ E.

JOURNAL OF NANO RESEARCH, cilt.58, ss.49-67, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2015

2015

P-TYPE NANOSTRUCTURE PbS THIN FILMS PREPARED BY THE SILAR METHOD

Gode F., Baglayan O., GÜNERİ E.

Chalcogenide Letters, cilt.12, sa.10, ss.519-528, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Influence of grain size on structural and optic properties of PbS thin films produced by SILAR method

Guneri E. , Gode F., Cevik S.

THIN SOLID FILMS, cilt.589, ss.578-583, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

COMPARATIVE STUDY OF THE PROPERTIES OF CuS THIN FILMS DEPOSITED USING DIFFERENT BATH PROCESSES

Kirmizigul F., Guneri E. , Gode F., GÜMÜŞ C.

CHALCOGENIDE LETTERS, cilt.10, sa.5, ss.173-178, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Ortaokul 7. sınıf fen bilimleri dersi kuvvet ve enerji ünitesindeki kavramların öğreniminde aile katkısına ilişkin öğrenci ve anne görüşleri.

Sarıkaya M., TOR D. , GÜNERİ E.

Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.51-66, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

The Role of Annealing on The Structural, Optical and Electrical Properties of Au-Copper Oxide Films Deposited by Chemical Bath Deposition

GÜNERİ E.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.32, sa.4, ss.1293-1306, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2019

2019

FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF Au/CARMINE/N-GaAs SCHOTTKY DIODE BY SPIN COATING TECHNIQUE

Akkaya A., Kantar B. B. , GÜNERİ E. , AYYILDIZ E.

JOURNAL OF NON-OXIDE GLASSES, cilt.11, sa.3, ss.49-55, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

SINIF VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE TUTUM DÜZEYLERİ

Başaran A. R. , Bektaş O. , Güneri E.

The Journal of international Social Research, cilt.12, sa.63, ss.775-788, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

BEŞİNCİ SINIF ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE ANNE-BABALARININ HAVA, SU VE TOPRAK KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Çalışkan K., GÜNERİ E. , BEKTAŞ O.

Journal of Social And Humanities Sciences Research, cilt.5, sa.30, ss.4265-4282, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

FEN BİLİMLERİ DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME GÜNLÜKLERİ HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Aksar M., GÜNERİ E.

ATLAS INTERNATIONAL REFERRED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, cilt.4, sa.8, ss.98-111, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Annealing and deposition time effects on the structural, optical, and electrical properties of indiu

GÜNERİ E. , Göde F.

TURKISH JOURNAL OF PHYSICS, cilt.41, ss.359-366, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2014

2014

PREPARATION OF CUBIC ROCK SALT LEAD SULFIDE THIN FILMS AND THE STUDY OFTHEIR MICROSTRUCTURE AND OPTICAL PROPERTIES

GODE F., Çevik S. , GÜNERİ E. , Ünlü S.

BALKAN PHYSICS LETTERS, cilt.22, sa.221013, ss.119-128, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2007

2007

Determination of the Crystallographic Parameters of 2,2Diphenyl-[1,3,2]Dithiagermole-4,5-Dicarbonitrile by Using X-Ray Powder Diffraction

GÜNERİ E. , AKKURT M.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.20, sa.4, ss.103-110, 2007 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2005

2005

QUALITATIVE ANALYSIS OF STONE SAMPLES TAKEN FROM SOME PATIENTS WITH THE DISEASES OF URINARY SYSTEM USING X-RAY POWDER DIFFRACTION METHOD

GÜNERİ E. , AKKURT M.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.18, sa.3, ss.321-327, 2005 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

KİMYASAL BANYO DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ZnSİNCE FİLMLERİN ELDE EDİLMESİ

GÜNERİ E. , GÖDE F.

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING NATURAL SCIENCES, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.180-181

2019

2019

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumları

Kılıç A. H. , BEKTAŞ O. , GÜNERİ E.

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 12 - 14 Nisan 2019, ss.174-185

2018

2018

The Effect of RF Power and Sputtering Background Pressure on Structural Properties of a:Si

AYYILDIZ E. , AKKAYA A., GÜNERİ E. , SOYLU M. Ç. , ÇETİN H.

2nd International Congress on Semiconductor Materials and Devices (ICSMD2018), Ardahan, Türkiye, 28 Ağustos 2018 - 30 Ocak 2019, ss.57

2018

2018

DÖNDÜRME KAPLAMA TEKNİĞİYLE ELDE EDİLEN CARMİNE İNCEFİLMİNLERİN OPTİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ

AKKAYA A., Behiye B. K. , GÜNERİ E. , AYYILDIZ E.

UMTEBIII. UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, cilt.1, ss.30-35

2018

2018

Effect of RF Power and Sputtering Background Pressure on Structural Properties of a:Si

AKKAYA A., GÜNERİ E. , SOYLU M. Ç. , ÇETİN H., AYYILDIZ E.

2nd International Congress on Semiconductor Materials and Devices (ICSMD 2018), Ardahan, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2018

2018

2018

Optical properties of Au-doped Cu2O thin films

GÜNERİ E.

ESTAC12, BROSOV, Romanya, 27 - 30 Ağustos 2018, ss.146

2018

2018

EFFECT OF DEPOSITION TIME STRUCTURAL, MORPHOLOGICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF CUO NANO THIN FILMS DEPOSITED BY CHEMICAL BATH DEPOSITION

GÜNERİ E. , AKER D., ARI M. , SAATÇİ B.

International Congress on Vocational and Technical Sciences-II, Batum, Gürcistan, 10 Nisan - 13 Mayıs 2018, ss.7-8

2018

2018

Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Kuvvet VeEnerji Ünitesindeki Kavramları Öğrenmelerinde Aile Etkisininİncelenmesi

Sarıkaya M., GÜNERİ E.

II. International European Congress On Socİal Scİences Named After DmİtrİYavoronİtskİ, 26 - 29 Nisan 2018

2018

2018

STUDENT OPINIONS ABOUT LEARNING DIARIES USED IN SCIENCE COURSES

Aksar M., GÜNERİ E.

II. INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES NAMED AFTER DMITRIYAVORONITSKI, 26 Nisan 2018 - 29 Nisan 2019

2017

2017

5. SINIF ÖĞRENCİLERİYLE AİLELERİNİN ÇEVRE KONULARI İLE İLGİLİ ANLAMADÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Çalışkan K., Güneri E. , Bektaş O.

1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017 Creative Commons License

2017

2017

5. Sınıf Öğrencileriyle Ailelerinin Çevre Konuları İle İlgili Anlama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Çalışkan K. N. , GÜNERİ E. , BEKTAŞ O.

1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, ss.3

2017

2017

Türkiye Ve Güney Kore’deki Öğretmen Yetiştirme Programlarının Ve Öğretmen Adayların Atama Şartlarının Karşılaştırılması

GÜNERİ E. , Alkaya M.

1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, ss.131

2017

2017

Türkiye ve Almanya Öğretmen Yetiştirme Programlarının ve Öğretmen Adayların Atama Şartlarının Karşılaştırılması7

GÜNERİ E. , Sarıkaya M.

3. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Magusa, Kıbrıs (Kktc), 7 - 10 Aralık 2017, ss.67

2016

2016

5 SINIF ORTAOKUL ÖĞRENCILERI IÇIN ISI SICAKLIK KAVRAM YANILGILARINI TESTI

GÜNERİ E. , SEVGİ S.

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016

2016

2016

5.SINIF ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN ISI-SICAKLIK KAVRAM YANILGILARINI TESTi

GÜNERİ E. , SEVGİ S.

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016

2016

2016

Optical Properties of Amorphous CuS Thin Films Deposited Chemically at Different pH Values

GÜNERİ E. , KARİPER İ. A.

BIT's Annual World Congress of Advanced Materials, 6 - 08 Haziran 2016

2012

2012

XRD, SEM, AFM, RAMAN Scattering and Some Optical Propertiesof Tin Sulphide

GÖDE F., GÜNERİ E. , BAĞLAYAN Ö.

Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 5 - 08 Eylül 2012

2012

2012

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Eğlenerek Öğrendiler

ŞAHİN H. , GÜNERİ E. , ŞAHİN A.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.353-354

2011

2011

Amorphous Tin Disulfide Thin Films

GÜNERİ E. , BOYARBAY B. , Gümüş C.

IOP Institute of Physics Semiconductor Physics Group, İngiltere, 1 - 04 Temmuz 2011, ss.99-100

2011

2011

Influence of annealing temperature on the structural, optical and electrical properties of amorphous Zinc Sulfide thin films

Gode F., GÜNERİ E. , Kariper A. , Ulutas C., Kirmizigul F., GÜMÜŞ C.

17th International Conference on Microscopy of Semiconducting Materials, Cambridge, Kanada, 4 - 07 Nisan 2011, cilt.326 Creative Commons License identifier identifier

2011

2011

Electrical characterization of Au/Carmine/n-GaAs Schottky barrier diodes

Boyarbay B., Akkaya A., Çetin H., Güneri E. , Kariper A., AYYILDIZ E.

MSM XVII Microscopy of Semiconducting Materials 2011, İngiltere, 1 - 04 Nisan 2011, ss.110

2010

2010

Structural, electrical and optical properties of CdS thin films produced by chemical bath deposition using isopropyl xanthate as ligand

KARİPER İ. A. , Güneri E. , Gümüş C.

The 5th International Conference on Technological Advances of Thin Films & Surface Coatings, İngiltere, 1 - 04 Temmuz 2010, ss.36-38

2010

2010

Fabrication and Characterization of SnS Thin Films

GÜNERİ E. , Gümüş C.

Technical Conference Photovoltaic Thin Film, Fransa, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.1-3

2008

2008

Structural, and Optical Properties of SnO2 Thin Films Grown With The Spray Pyroysis Method

GÜNERİ E. , Kırmızıgül F., Göde F., Gümüş C.

15. Solid State Physics Meeting, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2008, ss.10-11

2008

2008

Fabrication and Characterization of CdO Thin Films Prepared With The Spray Pyrolysis Method

Kırmızıgül F., GÜNERİ E. , Göde F., Gümüş C.

15. Solid State Physics Meeting, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2008, ss.33-34

2008

2008

An X-ray powder diffraction study of the organametalic compound C16H10N2S2Ge

GÜNERİ E. , AKKURT M.

2.Turkish Crystallographic Meeting, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.53-54

Desteklenen Projeler

2011 - 2012

2011 - 2012

Eğlenerek Öğrenelim

TÜBİTAK Projesi

GÜNERİ E. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Bioaccess Publishing Nanotechnology

Yayın Kurul Üyesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Materials Research Society

Değerlendirme Kurul Üyesi

2013 - 2014

2013 - 2014

World Journal of Nano Science and Engineering

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Temmuz 2015

Temmuz 2015

Solid State Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2014

Şubat 2014

Materials Science and Engineering B

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2013

Ekim 2013

Material Letters

SCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Kasım 2008

Kasım 2008

En İyi Poster Ödülü

15. Solid State Physics Meeting

Kasım 2008

Kasım 2008

Başarı Teşvik Ödülü

Erciyes ÜniversitesiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2016

2016

Adım Fizik Günleri V.

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2014

2014

TUBİTAK-2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2011

2011

Physics and Chemistry of Solids: Theory and Experiment, International Advanced Research School

Katılımcı

Bilkent/Ankara-Türkiye

2009

2009

Nanoelectronic and nanofotonic , Winter School, Bilkent University

Katılımcı

Bilkent/Ankara-Türkiye

Burslar

2013 - 2014

2013 - 2014

Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 453

h-indeksi (WOS): 11

Jüri Üyelikleri

Eylül-2018

Eylül 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Erciyes Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Kasım-2017

Kasım 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Erciyes Üniversitesi

Temmuz-2016

Temmuz 2016

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Mersin Üniversitesi

Temmuz-2016

Temmuz 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Yozgat Bozok Üniversitesi