Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Data Mining Application of Local Weather Forecast for Kayseri Erkilet Airport

Politeknik Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.103-113, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erciyes Üniversitesi Fakültelerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Etkinlik Analizi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.14, sa.4, ss.1025-1043, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AHP Temelli TOPSIS Yaklaşımı İle Havayolu İşletmelerinin Finansal Performans Değerlemesi

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.316-335, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Faaliyette Bulunan Büyük Havalimanlarının İç ve Dış Hat Performanslarının Karşılaştırılması

Business and Management Studies: An International Journal, cilt.5, ss.56-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TEMEL YETENEK FARKINDALIĞI: KAYSERİ’DE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

KESİT AKADEMİ DERGİSİ, cilt.3, ss.569-588, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Avrupa'daki Büyük Havayolu İşletmelerinin Finansal Performanslarının Analitik Hiyerarşi Süreci Temelli Vİkor Yöntemi İle Değerlendirilmesi

AKADEMİSYEN YAYINEVİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KİTABI, Azmi Yalçın, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.221-233, 2018

Havayolu İşletmelerinin Yolcu Sayılarındaki Artış Oranları ile Finansal Performansları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi

AKADEMİSYEN YAYINEVİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KİTABI, Azmi Yalçın, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.235-250, 2018

İNSAN KAYNAKLARI TEMİNİ SÜRECİNDE TOPSIS YÖNTEMİ UYGULAMASI: BİR HAVAYOLU İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

ŞİRKETLER VE FİNANSAL KURUMLAR ÜZERİNE ANALİZLER, RAMAZAN AKBULUT, ÖMER FARUK RENÇBER, Editör, KRİTER, İstanbul, ss.87-107, 2018

Havayolu İşletmelerinin Yolcu Sayılarındaki Artış Oranları İle Finansal Performansları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

İktisadi ve İdari Bilimler Cilt II, AZMİ YALÇIN, Editör, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, ss.235-250, 2018