Dr.Öğr.Üyesi

ESRA CANOOĞLU


Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Doğum ve Jinekoloji

Eğitim Bilgileri

1996 - 2001

1996 - 2001

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Doğum Ve Jinekoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2001

2001

Doktora

Sütçü İneklerde Farklı Dozlardaki Pgf2a Uygulamalarının Corpus Luteum Ve Follikül Dinamiğine Etkilerinin Ultrasonografi ve Progesteron Ölçümleri İle Araştırılmas

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum Ve Jinekoloji Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Klinik Bilimler, Veteriner Doğum ve Jinekoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, -

2003 - 2018

2003 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, -

1998 - 2003

1998 - 2003

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, -

1999 - 2001

1999 - 2001

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fakültesi

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Doğum ve Jinekolojiye Gİriş I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Embriyo Transferi ve IVF

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dişilerde Fonksiyonel ve Enfeksiyöz İnfertilite

Lisans

Lisans

Klinik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Puerperal Dönem ve Hastalıkları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Hormonlar ve Klinik Kullanımları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Evcil Hayvanlarda Meme ve Meme Başı Operasyonları

Lisans

Lisans

Doğum ve Jinekolojiye Giriş II

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

The effectiveness of intravaginal progesterone insert in Ovsynch and resynchronization protocols in cyclic and non-cyclic Holstein heifers

ABAY M. , Bekyurek T. , Gungor O., Pancarci S., KAYA M., Demiral O., et al.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.68, sa.2, ss.155-160, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

The Assessment of Diagnostic and Ultrasonographic Findings in a Bitch with True Vaginal Prolapse

Darbaz I., Ergene O., CANOOĞLU E. , Gultekin C., Aslan S.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.23, sa.5, ss.843-846, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Koyunlarda Stres Faktörlerinin Üreme Performansına EtkileriEffects of Stress Factors on Reproductive Performance in Sheep

GÜRBULAK K. , ABAY M., CANOOĞLU E.

Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences- Obstetrics and Gynecology, cilt.2, sa.1, ss.69-73, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Köpeklerde Vaginal Hiperplazi: Tanı ve Tedavi Seçenekleri

CANOOĞLU E.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.177-183, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Yeni Zelanda Tavşanlarında Gebeliğin Ultrasonografik Tanısı: 1- Erken Gebelik Tanısında Ultrasonografinin Abdominal Palpasyonla Karşılaştırılması

Akar İ., CANOOĞLU E.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.89-95, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

İnek Corpus Luteumunun Hücresel Yapısı ve İşlevi

CANOOĞLU E.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.121-127, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Buzağı Cinsiyet Oranı Üzerine Boğanın Etkisi

DEMİRAL Ö. O. , Ün M., CANOOĞLU E. , ABAY M. , BEKYÜREK T. , ÖZTÜRK A.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.61-63, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

YENİ ZELANDA BEYAZI TAVŞANLARDA BAZI REPRODÜKTİF PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ ve GEBELİK TANISI AMACIYLA TARTIM YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Akar İ., CANOOĞLU E.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.15, sa.1, ss.20-25, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Kısraklarda Doğum

CANOOĞLU E.

At Dünyası, cilt.4, sa.21, 2005 (Hakemsiz Dergi)

2004

2004

Bir Ankara Tavşanında Staphylococcal Pyometra Olgusu

CANOOĞLU E. , BEKYÜREK T. , GÜMÜŞSOY K. S.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.165-167, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Cervix’in Kapalı Olduğu Pyometralı Bir Köpekte Misoprostol Uygulaması

CANOOĞLU E. , DEMİRAL Ö. O. , ABAY M.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.73-76, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

İneklerde senkronizasyon amaçlı prostaglandin uygulamalarından sonra oluşacak östrusların görülme zamanı

CANOOĞLU E.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.43-47, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Vajinal Sitoloji

CANOOĞLU E.

IVSA-Kayseri, Doğum Jinekoloji ve Yavru Bakımı Çalıştayı, Kayseri, Türkiye, 05 Mart 2020

2017

2017

Bir kedide anksiyete, korku kaynaklı agresyon ve uygunsuz eliminasyonun Arnica Montana ile tedavisi

CANOOĞLU E.

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal, I. Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.390-391

2017

2017

10 Haftalık bir köpekte aşıya bağlı oluşan apsenin homeopatik sağaltımı

CANOOĞLU E. , ÖRENGÜL s.

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal, I. Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.334-335

2017

2017

Veteriner hekimliğinde homeopati uygulamaları

CANOOĞLU E.

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal, I. Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.138-145

2017

2017

Holştayn İneklerde Dişi Yavru Oranı Üzerine Boğa Etkisinin Araştırılması

ABAY M. , AKÇAY A. , BEKYÜREK T. , GÜRBULAK K. , CANOOĞLU E.

TVJD VII. Ulusal 1. Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.288-289

2015

2015

Gebelik Son Döneminde Oluşan Gerçek (Tip III) Prolapsus Vagina Olgusu

Darbaz İ., CANOOĞLU E. , Gültekin Ç., Ergene O., Aslan S.

VI. TVJD Ulusal Veteriner Jinekoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 15 Ekim 2015 - 18 Ekim 2016, ss.216-217

2016

2016

Investigation of relationship between coagulation parameters and embryonic loss in embryo transferred cows and heifers

ASLAN Ö. , GÜRBULAK K. , Kara U., Say E., CANOOĞLU E. , ABAY M.

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES AND TECHNICS (ICAVST) 25th- 29thAUGUST 2016 SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA, Saraybosna, Bosna-Hersek, 25 - 29 Ağustos 2016, ss.17

2015

2015

Jinekolojik enfeksiyonlarda veteriner homeopati

CANOOĞLU E.

1. Uluslarası Katılımlı Homeopati Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015, ss.25-26

2013

2013

Bir köpekte gebe kornunun meme tümörü içine fıtıklaşması: vaka takdimi

GÜRBULAK K. , CANOOĞLU E. , ABAY M. , APAYDIN N. , BEKYÜREK T.

V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.188-189

2011

2011

Case Report: Vaginal Hyperplasia in a 111 Days old Pit Bull Dog

CANOOĞLU E. , ÇAKIR L.

The 14th Congress of the Europan Veterinary Society for Small Animal Reproduction, Milano, İtalya, 11 Mart 2011, ss.64

2011

2011

Contraceptive Efficiency of Aglepristone in Queens

CANOOĞLU E.

The 14th Congress of the Europan Veterinary Society for Small Animal Reproduction, Milano, İtalya, 11 Mart 2011, ss.62

2011

2011

Dystocia Case in a Bitch with Perineal Hernia

CANOOĞLU E. , BEKYÜREK T. , Alan A.

The 14th Congress of the Europan Veterinary Society for Small Animal Reproduction, Milano, İtalya, 11 Mart 2011, ss.63

2011

2011

Organik Hayvancılıkta Veteriner Homeopati

CANOOĞLU E. , Atatuş Y., BEKYÜREK T.

Türkiye 1. Organik Hayvancılık Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2011, ss.324-330

2010

2010

111 Günlük Pitbull Irkı Köpekte vaginal Hiperplazi Olgusu

CANOOĞLU E. , ÇAKIR L.

IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2010, ss.144-145

2010

2010

Tavşanlarda Doğumun 28 ve 30. Günlerde Oksitosin ile İndüksiyonu

CANOOĞLU E. , Hızlı H., DEMİRAL Ö. O. , ABAY M. , Kaya M., BEKYÜREK T.

IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2010, ss.148-149

2008

2008

İneklerde Subklinik Mastitisin Farklı Yöntemlerle Tespit Edilmesi

GÜRBULAK K. , CANOOĞLU E. , ABAY M. , ATABAY Ö., BEKYÜREK T.

III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2008, ss.136-137

2008

2008

Kedilerde Aglepristonun Kontraseptif Etkinliği

CANOOĞLU E.

III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2008, ss.76-77

2008

2008

Misoprostolün Farklı Dozlarının Köpeklerde Cervical Açılma Üzerine Etkisi

CANOOĞLU E. , BEKYÜREK T. , LİMAN B. C. , GÜVENÇ K.

III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2008, ss.96-97

2008

2008

Perineal Hernialı Bir Köpekte Güç Doğum Olgusu

CANOOĞLU E. , BEKYÜREK T. , Alan A.

IV. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2008, ss.183

2007

2007

Dişi Kedilerde Bir Termal Analiz

Ataç Z., DÜZLER A. , CANOOĞLU E.

9. International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2007, ss.54-55

2006

2006

Yeni Zelanda beyazı tavşanlarda fötometrik ölçümler

Akar İ., CANOOĞLU E.

II. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2006, ss.144-145

2006

2006

Kedilerde abortun aglepristonla indüksiyonu

CANOOĞLU E. , BEKYÜREK T.

II. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2006, ss.146-147

2004

2004

Buzağı cinsiyet oranı ve boğa etkisi

DEMİRAL Ö. O. , Ün M., CANOOĞLU E. , ABAY M. , BEKYÜREK T. , ÖZTÜRK A.

III. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Eylül - 02 Ekim 2004, ss.132-133

2004

2004

Sütçü ineklerde sahada östrusun değişik saatlerinde yapılan tek tohumlamanın etkinliği

DEMİRAL Ö. O. , Ün M., CANOOĞLU E. , ABAY M. , BEKYÜREK T. , ÖZTÜRK A.

III. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Eylül - 02 Ekim 2004, ss.13-14

2004

2004

Reproductive status as a determinant factor on immuniztion via inactive IBR marker vaccine

Şahna K. C. , CANOOĞLU E. , Bilge-Dağalp S., Yıldırım Y., BEKYÜREK T.

The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Reproduction of Ruminants, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2004, ss.68

2004

2004

Bovine viral diarrhea as a reason for bovine infertility.

CANOOĞLU E. , Şahna K. C. , GENÇAY GÖKSU A. , BEKYÜREK T. , ABAY M. , DEMİRAL Ö. O.

The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Reproduction of Ruminants, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2004, ss.67

2004

2004

Atlarda Ovaryum Neoplazmları

CANOOĞLU E.

II. Ulusal Atçılık Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 3 - 06 Haziran 2004, ss.146-147

2004

2004

Kısraklarda Erken Gebelik Bulgularının Ultrasonografi ile İzlenmesi

BEKYÜREK T. , CANOOĞLU E. , Ün M., ABAY M.

II. Ulusal Atçılık Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 3 - 06 Haziran 2004, ss.150-151

2003

2003

Bir Buzağıda Fissura Abdominalis Olgusu

BEKYÜREK T. , CANOOĞLU E. , DEMİRAL Ö. O. , ABAY M.

I. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2003, ss.166-167

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Meme Tümörü Olgularının Tedavisinde Farklı Seçenekler: İmmunoterapi ve Homeopati

CANOOĞLU E.

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Doğum ve Jinekoloji - Özel Konular Köpek ve Kedilerde Meme Tümörleri ve Güncel Yaklaşımlar, Kırşan İsmail, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.80-87, 2021

2020

2020

Genital Organların Muayenesi

EKİCİ H., CANOOĞLU E.

Köpek ve Kedilerde Doğum ve Jinekoloji, Semacan A., Kaymaz M., Fındık M., Rişvanlı A., Köker A., Editör, Medipres, Malatya, ss.227-242, 2020

2019

2019

Üreme Kanalının Morfolojisi ve Üreme Fizyolojisi

CANOOĞLU E. , SARIBAY M. K.

Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji, Semacan A., Kaymaz M., Fındık M., Rişvanlı A., Köker A., Editör, Medipres, Malatya, ss.409-503, 2019

2018

2018

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniğine 2012-2017 Yılları Arasında Getirilen Vakalara Genel Bakış

ABAY M. , CANOOĞLU E.

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Doğum ve Jinekoloji - Özel Konular: Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniklerine Getirilen Vakaların Analizi, Çetin Hayrettin, Editör, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, ss.36-40, 2018

2016

2016

Köpek ve Kedilerde Meme Hastalıkları

Kırşan İ., CANOOĞLU E.

Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları, Kaymaz M., Fındık M., Rişvanlı A., Köker A., Editör, Medipres Matbaacılık Ltd. Şti, Malatya, ss.301-336, 2016

2016

2016

Köpek ve Kedilerde Meme Hastalıkları

KIRŞAN İ., CANOOĞLU E.

Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Editör, Medipres, Malatya, ss.301-336, 2016

2013

2013

Genital Organların Muayenesi

Ekici H., CANOOĞLU E.

Köpek ve Kedilerde Doğum ve Jinekoloji, Kaymaz M., Fındık M., Rişvanlı A., Köker A., Editör, Medipres, Malatya, ss.297-316, 2013

2012

2012

Üreme Kanalının Morfolojisi ve Üreme Fizyolojisi

CANOOĞLU E. , Sarıbay K.

Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji, Semacan A., Kaymaz M., Fındık M., Rişvanlı A., Köker A., Editör, Medipres, Malatya, ss.521-548, 2012

Desteklenen Projeler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Bilim Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2021

Ocak 2021

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ekim 2020

Ekim 2020

KOCATEPE VETERİNARY JOURNAL

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2020

Temmuz 2020

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP DERGİSİ

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2016

2016

2. Uluslarası Katılımlı Homeopati Kongresi

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2016

2016

2. Uluslararası Katılımlı Homeopati Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

2. Uluslarası Katılımlı Homeopati Kongresi

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

1. Uluslarası Katılımlı Homeopati Kongresi

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2015

2015

1. Uluslararası Katılımlı Homeopati Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2015

2015

1. Uluslarası Katılımlı Homeopati Kongresi

Moderatör

İzmir-Türkiye

2014

2014

II. Uluslararası Homeopati Konferansı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2014

2014

Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği Hizmet İçi Eğitim Belgesi

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2013

2013

8. Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Sürekli Eğitim Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Klasik Homeopati Derneği Mezuniyet Sonrası Homeopati F Kursu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2013

2013

Klasik Homeopati Derneği Mezuniyet Sonrası Homeopati E Kursu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2012

2012

Klasik Homeopati Derneği Mezuniyet Sonrası Homeopati D Kursu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2012

2012

Homeopati ve Aşı

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2012

2012

Klasik Homeopati Derneği Mezuniyet Sonrası Homeopati C Kursu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2011

2011

Süt İneklerinde Reprodüktif Sürü Sağlığı Uygulamaları

Katılımcı

Konya-Türkiye

2011

2011

The 14th Congress of the Europan Veterinary Society for Small Animal Reproduction

Katılımcı

Milano-İtalya

2010

2010

Homeopatide Tümör Tedavisi (Tumortheraphie in der Homöopathie)

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2010

2010

IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2010

2010

Türkiye I. Organik Hayvamcılık Kongresi

Katılımcı

Gümüşhane-Türkiye

2010

2010

Klasik Homeopati Derneği Mezuniyet Sonrası Homeopati A Kursu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2009

2009

Klasik Homeopati Derneği Mezuniyet Sonrası Homeopati B Kursu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2008

2008

III. Veteriner Jinekoloji Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2008

2008

IV. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi

Katılımcı

Bursa-Türkiye

2005

2005

2nd International kangal Dog Symposium

Katılımcı

Sivas-Türkiye

2004

2004

III. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2004

2004

112th Congress of Mediterranean Fedaration for Health and Production of Ruminants

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2004

2004

II. Ulusal Atçılık Sempozyumu

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2003

2003

I. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi

Katılımcı

Konya-Türkiye

2003

2003

II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi

Katılımcı

Bursa-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 5

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Ocak-2020

Ocak 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Afyon Kocatepe Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Bursa Uludağ Üniversitesi