Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Turkey

 • 2013 - 2016 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Management And Organızatıon, Turkey

 • 2001 - 2005 Expertise In Medicine

  Erciyes University, Dahili Tıp Bil., Halk Sağlığı, Turkey

 • 1988 - 1994 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2005 Expertise In Medicine

  Kayseri il merkezinde görev yapan öğretmenlerin aldıkları sağlık hizmetlerinden memnuniyetlerinin değerlendirilmesi

  Erciyes University, Halk Sağlığı