Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesinde Bulunan “Ebru” İle Kaplanmış Yazma Eser Mahfazalarının İncelenmesi

XII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Konya, Turkey, 25 - 27 April 2019

Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesinde Bulunan Yazma Eser Ciltlerinin İç Kapak Süslemelerinin İncelenmesi

XII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Konya, Turkey, 25 - 27 April 2019

Manisa Yazma Eser Kütüphanesi Akhisar Zeynelzade Koleksiyonunda Bulunan “Ebru” İle Ciltlenmiş (Süslenmiş) El Yazması Eser Ciltlerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu-Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 25 April 2018, pp.81-86

Türk Cilt Sanatında “Yek-Şah Şemse” Tekniğinin İncelenmesi Ve Kayseri Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesinde Bulunan “Yek-Şah Şemse” Cilt Örnekleri

3. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu-Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 25 April 2018, pp.87-95

Koyunoğlu Şehir Müzesinde Bulunan “Ebru” İle Ciltlenmiş El Yazması Eser Ciltlerinin İncelenmesi

III. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2018, pp.210-218

Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesinde Bulunan El Yazması Eser Ciltlerinin İncelenmesi

III. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2018, pp.201-210

Türk Cilt Sanatında “Çeharkûşe Ciltlerin” İncelenmesi ve Koyunoğlu Şehir Müzesi Ve Kütüphanesinde Bulunan “Çeharkûşe Ciltler” Üzerine Bir Araştırma

ICUHTA- Uluslararası Sanat ve Sanatta Yüksek Teknoloji Kullanımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 April 2018, pp.81-92

KONYA YUSUF AĞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN “EBRU” İLE KAPLANMIŞ EL YAZMASI ESER CİLTLERİNİN İNCELENMESİ

XI. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ ve FOLKLORU KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ, Konya, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.167-175

KOYUNOĞLU MÜZESİNDE BULUNAN EL YAZMASI ESER CİLTLERİNİN İNCELENMESİ

XI. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ ve FOLKLORU KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ, Konya, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.157-165

Kayseri Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesinde Bulunan “Ebru” İle Ciltlenmiş (Süslenmiş) El Yazması Eser Ciltlerinin İncelenmesi

Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.108-115

Geleneksel Süsleme Motiflerinden “Rumi” Motifinin İncelenmesi Ve Yazma Eser Ciltlerinde Bulunan “Rumi Şemseler”

VIII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi Ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Konya, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.653-660

Kayseri Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesinde Bulunan Yazma Eser Ciltlerinin İncelenmesi

II. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı (IMFARTS 2017), Antalya, Turkey, 29 April - 01 May 2017, pp.165-171

Oltu Taşı Gümüş Ve Altın İşlemeciliği Ustası Fatih Birbaş

Uluslararası Geleneksel El Sanatı Ustaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 15 October 2011, pp.69-77

Erzurum Şenkaya Turnalı Opali nin El Sanatları Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Şanlıurfa Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 14 - 15 October 2010, pp.35-43

Oltu Taşı ve Altın Kullanılarak Yapılan Takılardan Örnekler

CIEPO 19. Uluslararası Osmanlı Öncesi Ve Dönemi Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 30 July 2010, pp.14

Erzurum da Delik İşi Kalem İşi ve Oltu Taşı İşlemeciliği Üretim Teknikleri Kullanılarak Üretilen Ürünlerden Örnekler

2. Uluslararası Katılımlı Mücevher - Takı Tasarımı Ve Eğitimi Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 4 - 06 June 2010, pp.114-123

Osmanlı Kuyumculuğunda Murassa Tekniği

Türkiye-Ukrayna Kültür İlişkileri-VII. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu, KİEV, Ukraine, 25 - 30 June 2009, pp.184-191

Bazı Müzelerde Bulunan Osmanlı Dönemi Deri Ürünlerinden Örnekler

12. Uluslararası Türk Halk Kültürü Sempozyumu, ÜSKÜP, Macedonia, 4 - 07 May 2007, pp.149-162

Türk Cilt Sanatının Tarihsel Gelişimi Ve Müzelerden Örnekler

Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri ve Türk Kültürü Sempozyumu, KÖSTENCE, Romania, 3 - 07 September 2008, pp.181-186

Dericiliğin Tarihsel Gelişimi ve Katı Tekniği İle Üretilen Bazı Ürünler

Gazi Üniversitesi TESAM 1. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 26 October 2008, pp.192-197

Türk Kültüründe Keseler

II. Uluslararası Romanya'da Türk Kültürünün İzleri Sempozyumu Bildirileri, KÖSTENCE, Romania, 3 - 08 September 2007, pp.48-56

Süs Taşlarının İnsan Bedeni Üzerindeki Etkileri

Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Turkey, 4 - 05 April 2007

Çiniciliğin Tarihçesi Ve Kütahya Çiniciliğinin Bugünkü Durumu

Denizli I. Uluslararası El Sanatları Kongresi Bildirileri, Denizli, Turkey, 10 - 12 May 2006, pp.299-306

Metrics

Publication

44

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals