Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

 • 2019 - 2020 Araştırma Görevlisi Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

 • 2013 - 2019 Araştırma Görevlisi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Mimarlık

 • 2012 - 2013 Araştırma Görevlisi

  Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - 2019 YÖKAK Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyonu Üyesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Mimarlık

Verdiği Dersler

 • Lisans MİMARİ PROJE 5

 • Lisans 20 YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA TÜRKİYE MİMARLIĞI

 • Lisans MİMARİ PROJE 3