Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2014Tıpta Uzmanlık

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2002 - 2009Lisans

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014Tıpta Uzmanlık

  SERUM ADİPONEKTİN SEVİYESİ İLE UVEAL MELANOM RİSKİNİN VE PROGNOZDA ETKİLİ OLAN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK BULGULARİN İLİŞKİSİ

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (İngilizce), Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

 • C1 İleriİngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Sağlık ve Tıp

  Klinik Araştırmalarda Planlama Eğitimi , Klinik Araştırmalar Derneği

 • 2019Sağlık ve Tıp

  Temel İyi Klinik Uygulamalar (Ver 2.0) , Klinik Araştırmalar Derneği

 • 2018Sağlık ve Tıp

  European Board of Ophthalmology Diploma (EBOD), Fellow of the European Board of Ophthalmology (FEBO) , European Board of Ophthalmology

 • 2018Sağlık ve Tıp

  Türk Oftalmoloji Yeterlik Kurulu Sertifikası , Türk Oftalmoloji Derneği

 • 2018Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Ölçme Değerlendirme Kursu , Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2018Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğitim Becerileri Kursu , Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2017Sağlık ve Tıp

  "The Advanced (FICO) ICO examination" certificate, Fellow of International Council of Ophthalmology , International Council of Ophthalmology

 • 2017Sağlık ve Tıp

  "Clinical Sciences Assessment in Ophtalmology" Certification , International Council of Ophthalmology

 • 2016Sağlık ve Tıp

  Temel iyi klinik uygulamalar kursu , Klinik araştırmalar derneği

 • 2015Sağlık ve Tıp

  "Basic Science Assessment in Ophtalmology including Optics and Refraction” Certification , International Council Of Ophthalmology

 • 2014Sağlık ve Tıp

  Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası , Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi