Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Logistic and marketing performances of logistics companies: A comparison between Germany and Turkey

12th International Strategic Management Conference, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.1, ss.753-762

Kitap & Kitap Bölümleri

Tüketici Etiği ve İndirim Marketi Müşterilerinin Etiksel Davranma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 2, Özdaşlı K., Demir M.C., Tire O., Arvas İ.S., Odabaş U.K., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.185-199, 2018