Education Information

Education Information

 • 2000 - 2005 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 1996 - 2000 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Agrıculture, Department Of Plant Protectıon, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Samsun İli Koşullarında Soya Fasulyesi (Glycina max (L.) Merr.) İle İmam Pamuğu (Abutilon theophrastii Medik) ve Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium L.) Arasındaki Rekabetin Ve Yabancı Otların Farklı Zamanlarda Yok Edilmesinin Soya Verimine Etkisinin Belirlenmesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bitki Koruma

 • 2000 Postgraduate

  Samsun İli Çeltik Ekim Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi ve Önemli Bazı Türlerin Çimlenme Ve Gelişme Biyolojilerinin Araştırılması

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma

Certificates, Courses and Trainings

 • 2007The University of Reading Department of Agriculture Seed Science Laboratory (İNGİLTERE)

  Education Management and Planning , The University of Reading Department of Agriculture Seed Science Laboratory (İNGİLTERE)