Araştırma Alanları

  • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

  • İstatistik