Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Süt Akrabalığının Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi

Süt Akrabalığı ve Süt Bankası, İlkılıç İlhan, Uçar Abdullah, Editör, İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.81-124, 2016

Takıyyüddin İbni Teymiyye’nin (torun) Deliller Hakkında Bir Risalesi

Harran Üniversitesinin Bilimsel Temelleri Harranlı Bilim Adamları, Ahmet Hulisi Köker, Editör, ERÜ matbaası, Kayseri, ss.75-90, 1995

Ansiklopedide Bölümler

TDV İslâm Ansiklopedisi

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, ss., 2012