Araştırma Alanları

  • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

  • Tıp Eğitimi

  • Epidemiyoloji

  • Beslenme ve Dietetik