Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İdiopatik epilepsili çocuklarda çölyak hastalığı sıklığı

Fırat Tıp Dergisi, cilt.25, ss.1-4, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Most Frequent Esophageal Foreign Bodies Ingested by Children

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.41, ss.435-439, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Çölyak hastalığı olan çocuk hastalarda üriner sistem bozuklukları

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, cilt.32, ss.139-142, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Önlenemeyen Halk Sağlığı Sorunu: Çocuklarda Koroziv Madde İçimi

Fırat Tıp Dergisi, cilt.23, ss.28-31, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Functional Constipation in Health Care Professionals at a University Hospital

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.40, ss.218-221, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Çocuklarda aminotransferaz yüksekliği

Fırat Tıp Dergisi, cilt.21, ss.113-119, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken dönemde kolestaz bulgusu ile gelen kistik fibrozis olgusu

Fırat Tıp Dergisi, cilt.21, ss.156-158, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Henoch-Schönlein Purpurası akut apandisit ile karıştırılabilir mi?

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, cilt.30, ss.131-134, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prevalence of celiac disease in children with type 1 diabetes mellitus in southeast region of Turkey

International Journal of Clinical Pediatrics, cilt.5, ss.32-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License