Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sınırlama Ele Alış Metotlarının Yapay Arı Kolonisi Algoritması Üzerinde Etkisinin İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.36, sa.3, ss.385-399, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)