Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2019 Selcuk 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 2019

    Çalışma Grubu

    Konya, Türkiye

  • 2019 Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi 2019

    Çalışma Grubu

    Kayseri, Türkiye