Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Muvazaalı Evlenmelerin Türk Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.11, sa.42, ss.307-340, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA GEÇİCİ KORUMA

Avrupa ve Uluslararası Göç Hukuku Jean Monnet Modülü - Avrupa Entegrasyonu ve Göç Konferansı, Kayseri, Türkiye, 05 Kasım 2020

Roma III Tüzüğü Uyarınca Boşanma ve Ayrılığa Uygulanacak Hukukun Tayini

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU (USVES), İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Şubat 2020, ss.237-238 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri