Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Muvazaalı Evlenmelerin Türk Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.11, ss.307-340, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Roma III Tüzüğü Uyarınca Boşanma ve Ayrılığa Uygulanacak Hukukun Tayini

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU (USVES), İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Şubat 2020, ss.237-238 Creative Commons License

The public policy exception in Turkish private international law

An overview of case law in family matters, Ferrara, İtalya, 20 Temmuz 2016