Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Assessment of Marriage Fraud According to Turkish Citizenship and Foreigners’ Law

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.11, no.42, pp.307-340, 2020 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AB Geçici Koruma Yönergesi ve Türk Hukukunda Geçici Korumanın Sona Ermesi

Avrupa ve Uluslararası Göç Hukuku Jean Monnet Modülü - Avrupa Entegrasyonu ve Göç Konferansı, Yalova, Turkey, 15 December 2021

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA GEÇİCİ KORUMA

Avrupa ve Uluslararası Göç Hukuku Jean Monnet Modülü - Avrupa Entegrasyonu ve Göç Konferansı, Kayseri, Turkey, 05 November 2020

Roma III Tüzüğü Uyarınca Boşanma ve Ayrılığa Uygulanacak Hukukun Tayini

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU (USVES), İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2020, pp.237-238 Creative Commons License

Books & Book Chapters