Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EXECUTION OF DEPORTATION ORDERS IN TURKISH LAW

VII. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Praha, Czech Republic, 2 - 04 June 2023, pp.35-37

GÖÇ VE İNSAN HAKLARI

10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ VE HAFTASI MÜNASEBETİYLE KONFERANS, Kayseri, Turkey, 08 December 2022 Sustainable Development

AB Geçici Koruma Yönergesi ve Türk Hukukunda Geçici Korumanın Sona Ermesi

Avrupa ve Uluslararası Göç Hukuku Jean Monnet Modülü - Avrupa Entegrasyonu ve Göç Konferansı, Yalova, Turkey, 15 December 2021

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA GEÇİCİ KORUMA

Avrupa ve Uluslararası Göç Hukuku Jean Monnet Modülü - Avrupa Entegrasyonu ve Göç Konferansı, Kayseri, Turkey, 05 November 2020

Roma III Tüzüğü Uyarınca Boşanma ve Ayrılığa Uygulanacak Hukukun Tayini

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU (USVES), İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2020, pp.237-238 Creative Commons License

Books & Book Chapters

AB Geçici Koruma Yönergesi ve Türk Hukukunda Geçici Korumanın Sona Ermesi

in: AVRUPA VE ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKU, Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK - Elçin AKTAN, Editor, Yetkin Yayınları, pp.411-442, 2022 Sustainable Development

Metrics

Publication

9

Project

1

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals