Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1992 - 1995 Tıpta Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilimdalı, Türkiye

 • 1986 - 1992 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1992 Tıpta Uzmanlık

  Renal Hücreli Karsinomların Vasküler Embolizasyonu

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı