Education Information

Education Information

 • 1992 - 1995 Expertise In Medicine

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilimdalı, Turkey

 • 1986 - 1992 Postgraduate

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 1992 Expertise In Medicine

  Renal Hücreli Karsinomların Vasküler Embolizasyonu

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı