Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Teriparatidin ilaçlarla ilişkili çene osteonekrozu tedavisindeki etkinliği: hayvan çalışması

Selcuk Dental Journal, cilt.7, sa.2, ss.155-162, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maxillary Sinus Mucocele As an Unusual Complication of Orthognathic Surgery: Case Report

Selcuk Dental Journal, cilt.6, sa.3, ss.405-408, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DISTRIBUTION OF ORAL PATHOLOGIES: A RETROSPECTIVE ANALYSIS IN KAYSERI REGION

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES, cilt.28, ss.70-74, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maxilada Geniş Uzantılı Epidermoid Kist: Olgu Sunumu

Selcuk Dental Journal, cilt.6, ss.61-64, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effects of PTH (1-34) and SERM (Raloxifene) on Osseointegration of Implants in Osteoporotic Bone

Oral and Maxillofacial Surgery Society (ACBID) 13th International Congress with EACMFS Endorsement, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.136

An Unusual Ocurrence of Epidermoid Cycst in Maxilla: A Case Report.

9th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2015, cilt.1, ss.237

Maxillary Sinus Mucocele as An Unusual Complication of Orthognathic Surgery: Case Report.

22nd International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS), Bodrum, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015, cilt.1, ss.184

Retrospective Analysis of Neurosensory Disturbances Related to Dental Implant Placement in the Interforaminal Region.

7th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2013, cilt.1, ss.119

Is Mandibular Anterior Area A Safe Zone for Implant Placement?

6th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2012, cilt.1, ss.152