Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2018 - Devam Ediyor BİLİMNAME

  Yayın Kurul Üyesi

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Ekim 2018III. ULUSLARARASI SADREDDİN KONEVİ: TASAVVUF, FELSEFE VE DİN SEMPOZYUMU

  Konya

 • Ekim 2018MODERN ÇAĞDA GENÇLİĞİN ANLAM ARAYIŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

  Bingöl

 • Ekim 2018I. ULUSLAR ARASI BİR BİLGE BİR ÜLKE SEMPOZYUMU: ALİYA İZZETBEGOVİÇ VE BOSNA-HERSEK

  Gümüşhane

 • Nisan 2018İSLAM VE MODEL İNSAN

  Kahramanmaraş

 • Kasım 2017Türkiye'de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu

  Kırşehir

 • Kasım 2016Hayatın Anlamı

  Kayseri

 • Ekim 2016Cami ve Kitap

  Kayseri

 • Eylül 2016Değer Eğitimi

  Kayseri

 • Haziran 2016ULUSLARARASI KİŞİLİK VE KARAKTER İNŞÂSINDA DİNİN YERİ SEMPOZYUMU

  Ordu

 • Mart 2015Din Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları

  Ordu

 • Mayıs 2014Culture and Identity in the Perspective of the 21st Century

  Bakü

 • Ocak 2014INTERNATIONAL CONGRESS ON CIVILIZATIONS

  İstanbul

 • Mayıs 2013INTERNATIONAL CONFERENCE ON RELIGIOUS TOURISM AND TOLERANCE

  Konya

 • Nisan 2012BİLİM VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU

  Batman

 • Mayıs 2011ULUSLARARASI MODERN ÇAĞ VE GAZALİ SEMPOZYUMU

  ISPARTA

 • Kasım 2010BİLİM, AHLAK VE SANAT BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ İSLAM ALGILARI

  Samsun