Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Biyoenformatik

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

  • Evrimsel Hesaplama

  • Yazılım

  • Yazılım Mühendisliği