Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Right Conoid in Euclidean 3-Space

XVI. Uluslararası Geometri Sempozyum, Manisa, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2018, ss.250