Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Ölçümü

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 2 - 04 December 2015, ss.1-22

Parça Ailesi Üretiminde Hiyerarşik İşgücü Ataması Yapan ve U-Tipi Üretim Hattını Dengeleyen Bir Matematiksel Model Önerisi

12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 26 - 29 May 2011, cilt.1, ss.1