Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of probiotic and prebiotic (mannanoligosaccharide) supplementation on performance, egg quality and hatchability in quail breeders

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.58, no.1, pp.27-32, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of dietary oil sources on egg quality, fatty acid composition of eggs and blood lipids in laying quail

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, vol.38, no.2, pp.91-100, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Probiotic and Mannan oligosaccharide on growth and biochemical parameters in Turkey

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.83, no.12, pp.1324-1326, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effect of mannanoligosaccharides on fattening performance of quails

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.80, no.10, pp.1018-1021, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effects of triticale used in different amounts in laying quail rations on egg production and egg quality

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.27, no.4, pp.949-956, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effects of Yucca schidigera extract added to quail rations on egg production, egg quality and some blood parameters

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.27, no.3, pp.567-574, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Hayvansal Ürünlerin Fiziksel Özellikleri ve Hayvan Beslemenin Etkisi

Turkiye Klinikleri Journal of Animal Nutrition and Nutritional Diseases-Special Topics, vol.2, no.3, pp.23-35, 2016 (National Non-Refereed Journal)

RUMİNAL METAN SALINIMININ AZALTILMASI STRATEJİLERİ

Turkiye Klinikleri J Anim Nutr&Nutr Dis-Special Topics, vol.2, no.1, pp.14-23, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Yumurta tavuğu karma yemlerine ilave edilen bazı esansiyel yağların performans ve yumurta kalitesine etkisi

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.42, no.1, pp.31-37, 2016 (Other Refereed National Journals)

Formik asitin in vitro rumen fermentasyonu ve metan üretimine etkisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.3, no.11, pp.856-860, 2015 (Other Refereed National Journals)

Effect of Formic Acid on In Vitro Ruminal Fermentation and Methane Emission

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.3, no.11, pp.856, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Propolis ve Fenolik Asitlerin Ruminant Beslemede Kullanımı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, pp.43-53, 2014 (National Refreed University Journal)

Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) yemlerine propolis, kafeik asit ve ferulik asit ilavesinin performans, karkas kalitesi ve bazı biyokimyasal parametrelere etkileri.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University), vol.10, no.3, pp.157-164, 2013 (National Refreed University Journal)

Ruminant Beslemede Alternatif Yem Katkı Maddelerinin Kullanımı 2: Organik Asit, Yağ Asiti ve Adsorban

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, vol.7, pp.43-52, 2010 (National Refreed University Journal)

Ruminant Beslemede Alternatif Yem Katkı Maddelerinin Kullanımı 1: Probiyotik, Prebiyotik ve Enzim

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, vol.6, pp.65-75, 2009 (National Refreed University Journal)

Ruminant beslemede alternatif yem katkı maddelerinin kullanımı 1 Probiyotik prebiyotik enzim

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.65-75, 2009 (Other Refereed National Journals)

Yumurta tavuklarında rasyona ilave edilen humat ve organik asitlerin bazı hematolojik parametreler üzerine etkisi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.53, pp.165-168, 2006 (Other Refereed National Journals)

Bıldırcın Rasyonlarına Katılan Yucca Schidigera Tozunun Besi Performansına Etkisi

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, vol.1, pp.15-20, 2004 (National Refreed University Journal)

Saponinler ve Biyolojik Önemi

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, vol.1, pp.125-131, 2004 (National Refreed University Journal)

Bıldırcın Besisinde Enzim ve Avoparsin Kullanımı

Ankara Üniv Vet Fak Derg, vol.49, pp.59-65, 2002 (National Refreed University Journal)

Yumurta Tavuğu Rasyonlarında Enzim, Probiyotik ve Antibiyotik Kullanılması

Ankara Üniv Vet Fak Derg, vol.49, pp.135-141, 2002 (National Refreed University Journal)

Rasyona iz mineral proteinat ilave edilmesinin Bıldırcınlarda yumurta verimi ve kabuk kalitesine etkisi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.41-48, 2000 (National Refreed University Journal)

Kolin ve Hayvan Beslemedeki Önemi

Yem Magazin, vol.2, pp.38-46, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Bıldırcın besisinde laktik asit kullanımı

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.44, pp.169-181, 1997 (National Refreed University Journal)

Tanenler ve Hayvan Beslemedeki Önemi

Yem Magazin, vol.2, pp.39-45, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examining CattleRaisingAnd Sheep And Goat Breeding Curriculum In Terms Of Some Factors

The 10th Multidisciplinary Academic Conference, Prague, Czech Republic, 26 - 27 May 2017, vol.1, no.1, pp.1

Effect of Phenological Stage on Saponin And Proanthocyanidins of Plantago Lanceolata herbage

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.550

THE EFFECT OF DIETARY SUPPLEMENTATION OF LEMON GRASS Cymbopogon citraus ON PERFORMANCE CARCASS QUALITY AND MARKETING OF QUAIL Coturnix coturnix japonica

The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania, 9 - 11 June 2016, vol.1, pp.98-103

The role of livestock in Turkish economy: An EU candidate.

Proceedings of the 7th Mac, Prag, Czech Republic, 27 - 28 May 2016, pp.418

Using of in vitro digestion techniques in young researcher education

International Conference on New Horizons in Education, Spain, 10 - 12 June 2015

Broylerlerde Rasyona Borik Asit ve Boraks İlavesinin Performans ve Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkileri

VII. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi., Samsun, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.119

Bazı üzümsü bitkilerin ruminantlarda in vitro toplam gaz ve metan üretimi ile rumen fermentasyonuna etkileri

ULUSLARARASI KATILIMLI KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK KONGRESİ, Konya, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.354-355

Ruminant Beslemede Organik Asit, Yağ Asiti Ve Adsorban.

Dairy Cattle Symposium with International Participation, Kayseri, Turkey, 24 - 25 April 2014, pp.63

Yumurtacı Tavuk Karma Yemlerine İlave Edilen Üzüm Posasının Performans, Yumurta Kalitesi ve Lipid Peroksidasyonuna Etkisi

VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Samsun, Turkey, 29 June - 02 July 2011, pp.321-326

Yumurta tavuklarında rasyona katılan propolisin bazı hematolojik ve immunolojik parametreler üzerine etkileri

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 30 September - 02 October 2009, pp.100

Hindilerde Probiyotik ve Mannanoligosakkaridin Bazı Hematolojik ve İmmunolojik Parametreler Üzerine Etkileri

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 33. Ulusal Kongresi,, Girne, Turkey, 15 - 19 October 2007, pp.31

Besi Bıldırcını Yemlerine Bor İlavesinin Performans, Karkas Bileşimi ve Serum Lipidlerine Etkisi

III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi – Konya, Konya, Turkey, 1 - 04 June 2007, pp.0-24

The Effects of Tannic Acid and Lignosulfonate Treatments of Soybean Meal on the Digestibility and Rumen Degradability Characteristics of Some Nutritients in Rams

8th International Conference of European Society of Veterinary and Comparative Nutrition, Budapest, Hungary, 23 - 25 September 2004, pp.192-194

The Effect of Dietary Baker's Yeast on The Performance and Egg Traits of Laying Quails

8th International Conference of European Society of Veterinary and Comparative Nutrition, Proceedings ESVCN’2004, Budabest, Hungary, 23 - 25 September 2004, pp.253-256

Yeme Krom İlavesinin Japon Bıldırcınlarında Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Serum Parametreleri ile Doku Krom Dağılımına Etkisi

II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi – Elazığ, Elazığ, Turkey, 1 - 04 September 2004, pp.0-10

Yumurtacı Bıldırcınların Rasyonlarına Yonca Unu Ilavesinin Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Serum Parametrelerine Etkisi

II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi – Elazığ, Elazığ, Turkey, 1 - 04 September 2004, pp.0-36

Aluminyumun Japon Bıldırcınlarında Bazı Kan Parametreleri ve Yumurta Kalitesine Etkisi

II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi – Elazığ., Elazığ, Turkey, 1 - 04 September 2004, pp.0-37

Books & Book Chapters

ORGANİK ASİTLER VE RUMİNANT BESLEMEDEKULLANIM ALANLARI

in: Hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretimde güncel yaklaşımlar, Sakine Yalçın, Suzan Yalçın, Editor, İksad, Ankara, pp.133-164, 2019

Kaba Yemler ve Hayvan Beslemede Kullanılması

in: Yem Bitkileri ve Meraya Dayalı Hayvancılık Eğitimi, Serin Y, Editor, Fidan Ofset Matbaacılık, Kayseri, pp.305-313, 2010

Konsantre (Kesif, Yoğun) Yemler ve Hayvan Besleme Kullanılmaları

in: Yem Bitkileri ve Meraya Dayalı Hayvancılık Eğitimi,, Serin Y, Editor, Fidan Ofset Matbaacılık, Kayseri, pp.314-323, 2010

Koyun Besleme

in: Yem Bitkileri ve Meraya Dayalı Hayvancılık Eğitimi, Serin Y., Editor, Fidan Ofset Matbaacılık, Kayseri, pp.281-288, 2010