Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Holştayn İneklerde Metritis Üzerine Etkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

VIII. National II. International Congress of Turkish Society of Veterinary Gynaecology, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.142-147

Holştayn İneklerde Postpartum İlk Tohumlama ile Elde Edilen KonsepsiyonOranı Üzerine Mevsimin Etkisi

TVJD VII. Ulusal 1. Uluslararası Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 October 2017, pp.352-353

Süt Sığırlarında Tohumlama Yaşı, Mevsimi ve Sayısının Konsepsiyon OranıÜzerine Etkisi

TVJD VII. Ulusal, 1. Uluslararası Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 October 2017, pp.186-187

Holştayn İneklerde Dişi Yavru Oranı Üzerine Boğa Etkisinin Araştırılması

TVJD VII. Ulusal 1. Uluslararası Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 October 2017, pp.288-289

The impact of long and short-term effective and used progesterone sponges on pregnancy rate of Bafra and Acıpayam sheep breeds in anoestrus season

The 18th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Helsinki, Finland, 10 - 13 September 2014, pp.70

Süt sığırlarında gebelik oranı üzerine etkili bazı faktörlerinin lojistik regresyon analizi ile değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.54

Bir köpekte gebe kornunun meme tümörü içine fıtıklaşması: vaka takdimi

V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.188-189

Dystocia Case in a Bitch with Perineal Hernia

The 14th Congress of the Europan Veterinary Society for Small Animal Reproduction, Milano, Italy, 11 March 2011, pp.63

Organik Hayvancılıkta Veteriner Homeopati

Türkiye 1. Organik Hayvancılık Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 1 - 04 January 2011, pp.324-330

The Efficacy of single dose prostaglandin F2 alpha and anti-prostaglandin F2 alpha antibodies in sheep

14th Annual Conference of the European Societies Domestic Animals Reproduction, Hungary, 1 - 04 September 2010, vol.45, no.3, pp.106

Effectiveness of two different GnRH analogues with or without beta-carotene and vitamin E supplementation in ovsynch protocol in Heifers

14th Annual Conference of the European Societies Domestic Animals Reproduction, Hungary, 1 - 04 September 2010, vol.45, no.3, pp.84

Intrauterine insemination in rabbits

14th Annual Conference of the European Societies Domestic Animals Reproduction, Hungary, 1 - 04 September 2010, vol.45, no.3, pp.84

İneklerde Subklinik Mastitisin Farklı Yöntemlerle Tespit Edilmesi

III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 September 2008, pp.136-137

Perineal Hernialı Bir Köpekte Güç Doğum Olgusu

IV. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa, Turkey, 24 - 27 April 2008, pp.183

Bir Kuzuda Konjenital Multiple Anomali Olgusu

IV. Ulusal Repredüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2007, pp.167-168

Kedilerde abortun aglepristonla indüksiyonu

II. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 September 2006, pp.146-147

Bir Ankara tavşanında böbrekte nefroblastom Wilms tumour

II Veteriner Patoloji Kongresi, 6-10 Eylül 2004, 40-41, Nevşehir., Turkey, 6 - 10 September 2004

Bir Ankara Tavşanında Böbrekte Nefroblastom (Wılms tumour)

II. Veteriner Patoloji Kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 October 2004, pp.40-41

Buzağı cinsiyet oranı ve boğa etkisi

III. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 02 October 2004, pp.132-133

Sütçü ineklerde sahada östrusun değişik saatlerinde yapılan tek tohumlamanın etkinliği

III. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 02 October 2004, pp.13-14

Bovine viral diarrhea as a reason for bovine infertility.

The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Reproduction of Ruminants, Turkey, 1 - 04 August 2004, pp.67 Sustainable Development

Reproductive status as a determinant factor on immuniztion via inactive IBR marker vaccine

The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Reproduction of Ruminants, Turkey, 1 - 04 August 2004, pp.68 Sustainable Development

Kısraklarda Erken Gebelik Bulgularının Ultrasonografi ile İzlenmesi

II. Ulusal Atçılık Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 3 - 06 June 2004, pp.150-151

Bir Buzağıda Fissura Abdominalis Olgusu

I. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 04 August 2003, pp.166-167

Chinchilla lanigera’ da Vaginal Smear Yöntemiyle Seksüel Siklus Evreleri ve Gebeliğin Tanısı

4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 1 - 04 September 1998, pp.17

Books & Book Chapters

İnfertilite

in: Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji, Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Editor, MedipresMatbacılık Yayıncılık, Malatya, pp.499-502, 2019

Other Publications

Metrics

Publication

66

Citation (WoS)

64

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

41

H-Index (Scopus)

3

Project

22

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals