Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Design and implementation of a voice-controlled prosthetic hand

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.19, sa.1, ss.33-46, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Aritmi Sınıflandırmada Kullanılan Yapay Sinir Ağlarının Karmaşıklığının Azaltılması

Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BİYOMUT, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2008, ss.1-4