Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dental Amalgamın İnsan Sağlığına Etkileri

Toksikoloji Bülteni, ss.3-4, 2020 (Hakemsiz Dergi)

SİTOTOKSİSİTE ÇALIŞMALARINDA KÖK HÜCRE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.41, ss.1-14, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MİKROBİYAL BİYOFİLMLERE KARŞI YENİ ANTİBİYOFİLM STRATEJİLERİ ve NANOTEKNOLOJİKAKLAŞIMLAR

Erciyes Üniversitesi SAğlık Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.262-266, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Cytotoxic Effects of Carnosic Acid Alone and Combination with Cisplatin in HepG2 Cells

3rd International conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Kayseri, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2019

Evaluation of the cytotoxic and genotoxic effects of pitavastatin in cervical cancer cell line

10th International Congress of the Turkish Society of Toxicology, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, ss.79

Protective effects of chlorogenic acid and vitamin c against oxıdatıve stress caused by dimethoate in human erythrocytes

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS)., Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018, ss.1

New Antibiofilm Strategies and Nanotechnological Approaches Against Microbial Biofilms

3st International Nanoscience&Nanotechnology for Next Generation Confrence, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016, ss.117