Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Haziran 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  ERÜ Sağlık Bil. Ens.-"Antiradikal Etkili Standardize Mentha X piperita L. Ekstresi Hazırlanması"

  Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı "Antiradikal Etkili Standardize Mentha X piperita L. Ekstresi Hazırlanması"

 • Mayıs 2018 Yarışma

  Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bitirme Ödevi Poster Sunumu

  Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bitirme Ödevi Poster Sunumu

 • Şubat 2018 Yarışma

  Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Hasta Bilgilendirme Yarışması Jürisi

  Hasta Bilgilendirme Yarışması Jürisi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Türk Farmakoloji Derneği

  Üye

 • 2017 - 2019 Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği

  Genel Sekreter

Bilimsel Hakemlikler

 • Kasım 2019 INTEGRATIVE CANCER THERAPIES

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2019 SEMINARS IN CANCER BIOLOGY

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2019 SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

 • 2018 - 2019 Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bitirme Projesi Danışmanlığı

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri , Türkiye