Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bifosfonat kullanan hastaların mandibular kemik yapısının fraktal analiz ile incelenmesi

3.Uluslararası Oral Diyagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 April 2019, vol.6, pp.200-204

Konka bulloza tiplerinin maksiller sinüs patolojileri ileilişkisi

3.Uluslararası Oral Diyagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 April 2019, vol.6, pp.25-30

CORTICAL BONE THICKNESS AND DENSITY ALTERATION OF BRUXIST PATIENTS

16th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 14 - 16 June 2018, pp.90

Mandibular Kondilde Lokalize Bir Anevrizma Kisti

Türk Dişhekimleri Birliği23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017, vol.23, pp.499