Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2004 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1984 - 1991 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004 Doktora

  Klinik örneklerden izole edilen candida glabrata suşlarının amfoterisin B, flukonazol ve itrakonazole in vitro duyarlılığının araştırılması In vitro susceptibility of clinical isolates of candida glabrata to amphotericin B, fluconazole and itraconazole

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018XXIV. Uygulamalı Akan Hücre Ölçer Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü İmmünoloji Anabilim Dalı

 • 2016Ölçme ve Değerlendirme Kursu

  Sağlık ve Tıp , ERÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD

 • 2016Sağlık Bilimleri Üzerine TÜBİTAK ARDEB Fonları İçin Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi

 • 2016Eğitim Becerileri Kursu

  Sağlık ve Tıp , ERÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD

 • 2015Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , ERÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığı

 • 2015İmmünolojik Testler ve Tanıda Yeri Kursu, Concorde Otel/Antalya, Nisan 2015

  Sağlık ve Tıp , Klinik İmmünoloji Derneği

 • 2015Genetik Kursu, Concorde Otel/Antalya, Nisan 2015

  Sağlık ve Tıp , Klinik İmmünoloji Derneği

 • 2013Embriyonik Kök Hücre Kültürü Uygulamalı Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü