Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Nisan 2019poster bildri BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

    7. Türkiye Ekmud Bilimsel Platformu "Uluslarası Kongre"

  • Mayıs 2016Standart BAKTERİYOFAJ AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI SÖZLÜ SUNUM İKİNCİSİ

    6.Türkiye Ekmud Kongresi

  • Mart 2016Komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonu etkeni çoklu dirençli patojenlerin bakteriyofaj duyarlılıklarının araştırılması

    Erciyes Üniv. Tıp Fakültesi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 511

h-indeksi (WOS): 14