Publications & Works

Articles Published in Other Journals

“TAŞLAR KONUŞUR”: TÜRK MEZAR TAŞLARININ BİÇİM DİLİ

TEKE, vol.6, pp.1923-1937, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kayseri’xxde Bilinmeyen İki Yapı: Himmetdede Cami ve Sıbyan Mektebi

Türk Dünyası Araştırmaları, vol.115, pp.197-212, 2017 (Other Refereed National Journals)

NİĞDE BOR ERMENİ KİLİSESİ VE CIĞIZLAR KONAĞI

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.3, pp.163, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Niğde Bor Ermeni Kilisesi ve Cığızlar Konağı

The Journal of Academic Social Science Studies, no.33, pp.163-184, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

KAYSERİ NİN İLK MODERN EĞİTİM YAPISI KAYSERİ LİSESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ DERGİSİ, pp.1-33, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kayseri'nin İlk Modern Eğitim Yapısı: Kayseri Lisesi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.36, pp.1-33, 2014 (National Refreed University Journal)

Erken Dönem Osmanlı Sanatında Latin Etkileri

Journal of World of Turks, vol.6, no.2, pp.131-155, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hayat Kaynağı Suyun Taksim Mekânları: Maksemler

23. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Edirne, Turkey, 6 - 08 November 2019

BURDUR MÜZESİ’NDEKİ OSMANLI İZLERİ: MADALYA VE NİŞANLAR

22. ULUSLARARASI ORTA ÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZILARI, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2018

Kayseri Seyyid Burhaneddin Mezarlığındaki Bilinmeyen Beylikler Devri Mezarları

Geleneksel Türk Mezar Taşları I. Ulusal Sempozyumu, Turkey, 24 - 26 March 2017

İÇ ANADOLU BÖLGESİ CAMİ VE MESCİTLERİNDE PENCEREAÇIKLIKLARININ MALZEME VE ELEMANLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 12 20 YY

ULUSLARARASI XIX. ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 21-24 EKİM 2015, Manisa, Turkey, 21 - 24 October 2015

Anadolu Türk Mimarisi nde Cami Ve Mescitlerde Pencere Açıklıklarının Gelişimi İç Anadolu Bölgesi Ölçeğinde 12.- 20. yy

ULUSLARARASI XVIII. ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VESANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Aydın, Turkey, 22 - 25 October 2014

KAYSERİ VE ÇEVRESİNDEKİ BEZEMELİ MEZAR TAŞLARI

VIII. ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Sakarya, Turkey, 26 - 28 April 2004, vol.7, pp.357-372

International Conference On Islamic Civilization In Central Asia 4 7 Eylül Astana Kazakistan 2007

Ceramic Art in the Age of Timur, İstanbul, Turkey, 04 September 2007 - 07 September 2010, pp.287-299

KAYSERİ MEZAR TAŞLARINDA KADIN İMGESİ

II. ULUSLAR ARASI BİR BİLİM KATAGORİSİ OLARAK ”KADIN” EDEBİYAT, DİL VE KÜLTÜR ÇALIŞMALARINDA KADIN SEMPOZYUMU (ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 27-29 NİSAN) BİLDİRİ KİTABI, Aydın, Turkey, 27 - 29 April 2010, vol.1, pp.65-73

KAYSERİ MEZARTAŞLARINDA KADIN İMGESİ

2.ULUSLARARASI BİR BİLİM KATEGORİSİ OLARAK " KADIN" EDEBİYAT,DİL VE KÜLTÜR ÇALIŞMALRINDA KADIN SEMPOZYUMU, Turkey, 1 - 04 April 2010, vol.1, pp.65-73

ceramic Art in the age of Timur

ınternatıonal Conference on Islamıc Cıvılızatıon In central Asıa, Kazakhstan, 1 - 04 September 2007, pp.287-299

KAYSERİ BÜNYAN İLÇESİNE BAĞLI KÖLETE KÖYÜNDEKİ SANDUKA TİPLİ MEZARLAR

9.ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZI SONUÇLARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 21 - 23 April 2005, pp.403-415

KAYSERİ ZAMANTI IRMAĞI ÇEVRESİNDEKİ BEZEMELİ MEZAR TAŞLARI

8.ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZI SONUÇLARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Sakarya, Turkey, 26 - 28 April 2004, pp.357-373

KAYSERİ'DEKİ ESKİ MEZARLIKLAR

6.ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZI SONUÇLARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Kayseri, Turkey, 1 - 04 April 2002, pp.75-94

Books & Book Chapters

Seyid Burhaneddin Hz. Mezarlığı, Mezarları ve Mezar Taşları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:141, Kayseri, 2018

KAYSERİ ZAMANTI IRMAĞI ÇEVRESİNDEKİ BEZEMELİ MEZAR TAŞLARI

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI, Kayseri, 2018

Yozgat-Tekkeyenicesi Köyü Eski Cami ve Kalem İşi Bezemeleri

in: Prof. Dr. Kerim Türkmen Armağanı, Sultan Murat Topçu, Remzi Aydın, Editor, ÇİZGİ, Kayseri, pp.113-148, 2017

DEVELİ’NİN SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK KALKINMASINA KATKI SAĞLAYACAK OLAN MÜZELER

in: DETOK DEVELİ DE ÖRNEK BİR YEREL KALKINMA PLANLAMASI, BİROL AKGÜL, TUNCAY ÇELİK, ABDULKADİR DAĞLI, METHİYE GÜL ÇÖTELİ, Editor, NOBEL KİTAPEVİ, Adana, pp.131-139, 2015

DEVELİ'NİN SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK KALKINMASINA KATKI SAĞLAYACAK OLAN MÜZELER

in: DEVELİ DE ÖRNEK BİR YEREL KALKINMA PLANLAMASI DETOK, BİROL AKGÜL, TUNCAY ÇELİK, ABDULKADİR DAĞLI, METHİYE GÜL ÇÖTELİ, Editor, NOBEL, Adana, pp.131-138, 2015

Ölüm Acısını Bir Fincan Kahve Dindirir Mi? Kayseri Zamantı Irmağı Vadisindeki Bezemeli Mezar Taşları

in: Bir Taşım Keyif Türk Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü, Pekin E., Editor, İstanbul Türk Kahvesi Kültürü Ve Araştırmaları Derneği, İstanbul, pp.315-331, 2015

ÖLÜM ACISINI BİR FİNCAN KAHVE DİNDİRİR Mİ? KAYSERİ ZAMANTI IRMAĞI VADİSİNDEKİ BEZEMELİ MEZAR TAŞLARI

in: Bir Taşım Keyif (TÜRK KAHVESİNİN 500 YILLIK ÖYKÜSÜ), Pekin Ersu, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, pp.315-331, 2015

Tombstones Associated with Coffee Culture in the Zamantı River Valley of Kayseri

in: A Drop of Pleasure 500 Years of Turkish Coffee, Pekin E., Editor, İstanbul Türk Kahvesi Kültürü Ve Araştırmaları Derneği, İstanbul, pp.315-331, 2015

Develi İlçesindeki Bezemeli Mezartaşları

Develi Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri, 2007

Episodes in the Encyclopedia

Kayseri Ansiklopedisi

Ülke Yayın Haber Tic. Ltd. Şti., pp.399-410, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Ülke Yayın Haber Tic. Ltd. Şti., pp.340-342, 2015

KAYSERİ ANSİKLOPEDİSİ

KAYSER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ \ ÜLKE YAYIN HABER TİC. LTD. ŞTİ., pp., 2015

KAYSERİ ANSİKLOPEDİSİ

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ \ ÜLKE YAYIN HABER TİC.LTD.ŞTİ, pp., 2015

KAYSERİ ANSİKLOPEDİSİ

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ \ ÜLKE YAYIN HABER TİC. LTD. ŞTi, pp., 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Ülke Yayın Haber Tic. Ltd. Şti, pp.252-253, 2015

Other Publications