Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Talmud Geleneğinde İsa’nın İz Düşümleri

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.24, ss.240-259, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dina Rubina’nın Roman Sanatı

KARE Uluslararası Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.36-50, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dina Rubina’nın Romanlarında Şahıs Kadrosu ve Yahudi Karakterler

Antakiyat, cilt.1, sa.2, ss.248-260, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Ülkelerde Yaşayan Yahudiler:Göç ve Yaşam Biçimi

SOBİDER, cilt.5, sa.25, ss.406-421, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mekan ve Toplum Etkisiyle Yahudilerin Kullanmış Oldukları Diller(Arami, Yidiş, Ladino,İbrani)

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, sa.5, ss.358-369, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dina Rubina’nın Romanlarında Din ve Kimlik Açısından Yahudilik

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.31, sa.43, ss.135-155, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Semavi Dinlerin Oluşturduğu Kültürlerde Kudüs ve Kutsallık Kavramı

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.13, ss.370-384, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Golda Meir

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.66

Farklı Ülkelerde Yaşayan Yahudiler: Göç ve Yaşam Biçimi

ASOS 4.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3 - 05 Mayıs 2018

Türkiye'de Yabancı Dil Olarak İbranice Eğitimi

Birinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2017, Konya, Türkiye, 16 - 17 Aralık 2017, ss.126-128

Kitap & Kitap Bölümleri

İSRAİL’E GERİ DÖNÜŞ GÖÇÜNE ETKİ EDEN DİNİ FAKTÖRLER: ALİYA VE GİYYUR

Göç ve Din, Mehmet Ali Kırman,İlbey Dölek, Editör, Astana, Ankara, ss.89-106, 2020