Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Talmud Geleneğinde İsa’nın İz Düşümleri

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.11, no.24, pp.240-259, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Dina Rubina’nın Roman Sanatı

KARE Uluslararası Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi, vol.1, no.4, pp.36-50, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Dina Rubina’nın Romanlarında Şahıs Kadrosu ve Yahudi Karakterler

Antakiyat, vol.1, no.2, pp.248-260, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Farklı Ülkelerde Yaşayan Yahudiler:Göç ve Yaşam Biçimi

SOBİDER, vol.5, no.25, pp.406-421, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Mekan ve Toplum Etkisiyle Yahudilerin Kullanmış Oldukları Diller(Arami, Yidiş, Ladino,İbrani)

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.5, pp.358-369, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Dina Rubina’nın Romanlarında Din ve Kimlik Açısından Yahudilik

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.31, no.43, pp.135-155, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Semavi Dinlerin Oluşturduğu Kültürlerde Kudüs ve Kutsallık Kavramı

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.13, pp.370-384, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Golda Meir

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.66

Farklı Ülkelerde Yaşayan Yahudiler: Göç ve Yaşam Biçimi

ASOS 4.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3 - 05 May 2018 Sustainable Development

Türkiye'de Yabancı Dil Olarak İbranice Eğitimi

Birinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2017, Konya, Turkey, 16 - 17 December 2017, pp.126-128

Books & Book Chapters

İSRAİL’E GERİ DÖNÜŞ GÖÇÜNE ETKİ EDEN DİNİ FAKTÖRLER: ALİYA VE GİYYUR

in: Göç ve Din, Mehmet Ali Kırman,İlbey Dölek, Editor, Astana, Ankara, pp.89-106, 2020 Sustainable Development