Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GIANT LIPOMATOUS TUMORS OF THE THIGH

ACTA MEDICA MEDITERRANEA, cilt.32, ss.237-242, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Surgical excision of peripheral nerve schwannomas: analysis of 11 patients

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.49, ss.139-143, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

EARLY ONSET MARFAN SYNDROME: ATYPICAL CLINICAL PRESENTATION OF TWO CASES

BALKAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS, cilt.18, ss.71-76, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Comparison of simultaneous bilateral with unilateral total knee arthroplasty

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.48, ss.127-135, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Fondaparınux Versus Nadroparın for Preventıon of Venous Thromboembolısm After Electıve Hıp and Knee Arthroplasty

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.74, ss.49-53, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Effect of intraarticular propolis in an experimental septic arthritis model

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, cilt.20, ss.8-13, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The healing of full-thickness articular cartilage defects in rabbits. successful results with fibroblast growth factor

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.21, ss.147-152, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Magnesium, zinc and copper status in osteoporotic, osteopenic and normal post-menopausal women

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.35, ss.692-695, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Unusual combination of femoral head dislocation associated acetabular fracture with ipsilateral neck and shaft fractures: A case report

JOURNAL OF TRAUMA-INJURY INFECTION AND CRITICAL CARE, cilt.61, ss.1545-1548, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

ONE-STAGE TREATMENT OF CONGENITAL DISLOCATION OF THE HIP IN OLDER CHILDREN

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS, cilt.15, ss.330-336, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kayseri İlinde Halkın 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri

4. Uluslarası Paramedik Kongresi ve Paramedik Rallisi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 December 2016

ASSESSMENT OF AWARENESS LEVEL OF EMPLOYEE SAFETY AMONG NURSES WORKİNG AT ERCİYES UNİVERSİTY HOSPİTALS

3. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 December 2015

Uyluk yerleşimli intramusküler leiomyom

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 November 2014, ss.290

Üst ekstremitede kapı koluna bağlı meydana gelen ilginç bir delici yaralanma

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 November 2014, ss.268

Üst ekstremite travmatik nöromalarında tedavi sonuçlarımız.

VI. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 April 2014, ss.64

KALÇA EKLEMİNDE SİNOVYAL KONDROMATOZİS:OLGU SUNUMU

12.OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT EKLEM CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2014, ss.71-72

Ekstrapulmoner yerleşimli primer iliak kanat tüberkülozu: olgu sunumu.

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.199

Uyluk yerleşimli dev lipomlar

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.257

Kruris proksimali anterolateralinde ekstraskeletal osteokondrom

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.258

Tibial sinir tutulumuyla beraber olan bacak yerleşimli primer kist hidatik olgusu

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.204

Lomber bölgede soliter osteokondrom: İki olgu sunumu

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.223

Dirsekte eklem içi yerleşimli nadir görülen bir soliter osteokondrom olgusu

11.Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.1

Femurun primer malign lenfoması: Olgu sunumu

11.Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.1

Sağlıklı genç bir bireyde iliopsoas hematomuna bağlı femoral sinir palsi gelişimi: Olgu sunumu

10. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.1

Adölesanlarda Uyku Bozukluğu Sorunları ve Etkileyen Faktöler

11.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 November 2010, ss.21-25

Knowledge, Behaviour, and Attitude of 15-18 Age Group Adolescents about First-Aid in the City of Kayseri

The 2nd EurAsian Congress on Emergency Medicine, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 October 2010, ss.1

İnsan amniyon sıvısının kıkırdak defektine etkisi: Deneysel Çalışma

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2009, ss.91

Osteoporozlu hastalarda Teriparatid uygulaması sonuçlarımız

7. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 April 2009, ss.1