Araştırma Alanları

ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER

Multidisipliner Bilimler, bilimlerde çok geniş veya genel bir karakter kaynağı içerir. Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji gibi büyük bilimsel disiplinlerin spektrumunu kapsar. Doğa ve Bilim bu kategorideki en önemli kaynaklardır ve tipik örnekler olarak hizmet ederler. Ulusal Bilim Vakfı'nın web sitesi, bu kategoride yer alan bir web kaynağının iyi bir örneğidir. Bilimler alanında geniş bir uygulama alanına sahip bazı özel kaynaklar da bu kategoriye girebilir. Doğa ve Toplumdaki Fraktallar --- Karmaşık Geometri Kalıpları ve Ölçekleme Dergisi böyle bir kaynağın örneği olabilir.

MÜHENDİSLİK, BİYOMEDİKSEL

Mühendislik, Biyomedikal, tıbbi sorunları çözmek için mühendislik teknolojisini kullanan kaynakları kapsar. Bu kategorideki kaynaklar, uygulanan biyomekanik, bioreoloji, tıbbi görüntüleme, tıbbi izleme ekipmanı, suni organlar ve implante edilmiş materyaller ve cihazlar dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.

MÜHENDİSLİK, KİMYASAL

Mühendislik, Kimya, hammaddelerin çeşitli ürünlere kimyasal dönüşümünü tartışan kaynakları kapsamaktadır. Bu kategori, çeşitli son ürünlerin üretimi için verimli ve uygun maliyetli tesis ve ekipmanların tasarımı ve işletilmesi ile ilgilenen kaynakları içermektedir.

MÜHENDİSLİK, MULTİDİSİPLİNER

Mühendislik, multidisipliner mühendislik için genel veya disiplinlerarası yaklaşımı olan kaynakları kapsar. İlgili konular mühendislik, mühendislik eğitimi, güvenilirlik çalışmaları ve ses mühendisliği bilgisayar bilimi ve matematik içerir.