Araştırma Alanları

SOSYAL BİLİMLER, İNTERDİSİPLİNER

Sosyal Bilimler, Disiplinlerarası, sosyal bilimler ve bilgisayarlar, zaman ve toplum, değerlendirme pratiği, siyah çalışmalar, bilgi bilimi ve toplumu, eşcinsellik çalışmaları, çocukluk çalışmaları ve ölüm araştırmaları gibi alanlara disiplinler arası bir yaklaşımla kaynakları içerir.

İŞ

Bu kategori iş ve iş dünyasının tüm yönleriyle ilgili kaynakları kapsamaktadır. Bunlar pazarlama ve reklam, tahmin, planlama, yönetim, organizasyonel çalışmalar, tazminat, strateji, perakendecilik, tüketici araştırması ve yönetimi içerebilir. Ayrıca iş tarihi ve iş etiği ile ilgili kaynaklar da kapsanmaktadır.

BİLGİSAYAR BİLİMİ, İNTERDİSİPLİNER UYGULAMALAR

Bilgisayar Bilimleri, Disiplinlerarası Uygulamalar, bilgisayar teknolojisi ve bilgi yönetimi, mühendislik, biyoloji, tıp, çevre çalışmaları, jeoloji, sanat ve beşeri bilimler, tarım, kimya ve fizik gibi diğer disiplinlere metodoloji uygulanması ile ilgili kaynakları içerir.

BİLGİSAYAR BİLİMİ, YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Bilgisayar Bilimi, Yazılım Mühendisliği, donanımın işleyişini kontrol eden ve çalışmasını yönlendiren programlar, rutinler ve sembolik dillerle ilgili kaynakları içerir. Ayrıca bu kategoride ele alınan bilgisayar grafikleri, dijital sinyal işleme ve programlama dilleridir.